Një Këngë Për Ty

Orari: Çdo ditë nga ora 14:00 deri në orën 17:00

Emisioni më i vjetër në Top Albania Radio. Ai bazohet në kërkesat e dëgjuesve me telefon apo në faqen zyrtare të Facebook, TOP ALBANIA RADIO. Kontakti më i drejtpërdrejtë me dëgjuesit është gjithmonë nëpërmjet sms-ve të cilat plotësojnë kërkesat e dëgjuesve në kohë reale. Një nga programet me audienece më të madhe në radio, drejtohet nga Jonida Aliçkolli, Rudina Meneri.