Punonjësit e Bypass-it të Fierit bllokojnë rrugën: Duam pagat!

600 punëtorë të firmave nënkontraktore, të cilat kanë punuar në ndërtimin e “by pass”-it të Fierit dhe “by pass”-it të Vlorës, protestuan për të 12-n herë në rrugën nacionale në hyrje të Fierit. Në këtë protestë ata kërkuan që shteti të mundësojë shlyerjen e pagave të 22 muajve. Në të kundërt nuk do të lejojnë që një kompani tjetër të nisë punimet. Kontraktori i huaj pas 7 muaj punë të papaguar, braktisi kantierin dhe detyrimet ndaj nënkontraktorëve i kaluan Autoritet Rrugor Shqiptar, në bazë të kodit civil dhe kontratës midis palëve.