Siguria ushqimore në shkolla, AKU mbyll dhe gjobit disa subjekte

AKU kreu 227 inspektime në të gjithë vendin në kuadër në kuadër të sigurisë ushqimore dhe monitorimit pranë institucioneve arsimore. U morën 65 masa administrative me gjobë si dhe dy ndërprerje aktiviteti. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit deklaroi se gjatë inspektimet u dhanë edhe këshilla për subjektete për eliminimin e problemeve nga produktet ushqimore.