Art & Kulturë

27 Marsi, sot festohet Dita Botërore e Teatrit!

Dita Botërore e Teatrit u inicua në vitin 1962 nga Instituti Ndërkombëtar i Teatrit (ITI). Ajo festohet çdo vit më 27 mars nga Qendrat ITI dhe komuniteti ndërkombëtar teatror. Për të shënuar këtë rast organizohen ngjarje të ndryshme teatrore kombëtare dhe ndërkombëtare.

Një nga më të rëndësishmet prej tyre është qarkullimi i Mesazhit Ndërkombëtar të Ditës Botërore të Teatrit, përmes të cilit me ftesë të ITI, një figurë me pozitë botërore ndan reflektimet e tij mbi temën e Teatrit dhe një Kulture të Paqes.

Mesazhi i parë Ndërkombëtar i Ditës Botërore të Teatrit u shkrua nga Jean Cocteau (Francë) në vitin 1962. Ishte fillimisht në Helsinki dhe më pas në Vjenë në Kongresin e 9-të Botëror të ITI në qershor 1961 që Presidenti Arvi Kivimaa propozoi në emër të Qendrës Finlandeze të Institutit Ndërkombëtar të Teatrit që të vendoset Dita Botërore e Teatrit. Propozimi, i mbështetur nga qendrat skandinave, u miratua me aklamacion.

Kjo ditë është një festë për ata që mund të shohin vlerën dhe rëndësinë e formës së artit “teatri” dhe vepron si një thirrje zgjimi për qeveritë, politikanët dhe institucionet që nuk e kanë njohur ende vlerën e tij për njerëzit dhe ende nuk e kanë realizuar potencialin e saj për rritje ekonomike.