Lifestyle Love & Sex

5 arsye të forta që t’i thoni ‘po’ propozimit për martesë!

Përkushtimi ndaj një personi për jetën është një nga vendimet më të rëndësishme që do të zgjidhni. Disa njerëz e dinë menjëherë se martesa është vendimi i duhur, të tjerë kërkojnë më shumë kohë. Është e zgjuar të marrësh kohën tënde, duke shmangur një vendim të nxituar që të ndryshon jetën. Përkundrazi, bëhuni të vetëdijshëm për mënyrën se si ju të dy komunikoni dhe zgjidhni konfliktin, si dhe mënyrat në të cilat secili e bën tjetrin të ndihet për veten e tij. Ekspertët e martesës krijuan një listë me mbi 50 pika që çiftet duhet t’i kushtojnë vëmendje, por terapistët pajtohen që pesë arsyet e mëposhtme përbëjnë një justifikim të fortë për t’i thënë “Po” një propozimi për martesë.

1. Partneri juaj tregon dashuri dhe mbështetje të pakushtëzuar.

Kur partneri juaj tregon dashuri të pakushtëzuar duke dëgjuar pa gjykuar, duke vazhduar të shohë më të mirën tek ju dhe duke besuar në ju, kjo është arsyeja për t’i thënë “po” një propozimi.

2. Përkushtimi juaj ndaj këtij personi ju bën të ndiheni më të lirë për të arritur qëllimet tuaja.

Një martesë e shëndetshme kërkon që secili person të rritet në interesat dhe qëllimet e veta. Kur marrëdhënia juaj ju bën të ndiheni më të aftë për të arritur qëllimet tuaja personale, kjo është arsyeja për t’i thënë “po” propozimit të tyre.

3. Partneri juaj ju do në sëmundje dhe shëndet.

Shumë çifte që iu përgjigjën sondazheve rreth asaj se çfarë i bëri ata të pranonin martesën, u shprehën se gjatë miqësisë së tyre ishin sëmurë dhe partneri i tyre i ushqeu përsëri në shëndet. Martesa sjell shumë sprova dhe mundime, dhe një sëmundje e rëndë ndryshon dinamikën e marrëdhënies. Kur një partner ofron mbështetje në kohë të mira dhe të këqija, kjo është një “po” për propozimin.

4. Në fjalët dhe veprimet e tyre, partneri juaj tregohet i sinqertë dhe i ndjek premtimet.

Një partner që ndjek atë që thotë dhe tregon ndershmëri me fjalë dhe veprime, ju lejon të jeni të pambrojtur, thelbësor për të zhvilluar një martesë thellësisht intime dhe lidhje emocionale dhe fizike. Një partner me integritet të lartë është një “po” definitive për një propozim martese.

5. Partneri juaj tregon gatishmëri për të punuar së bashku dhe për të ndarë ngarkesën financiare dhe emocionale.

Kur takoni dikë me një etikë të mirë pune, i cili merr përgjegjësinë për veprimet e tij dhe kërkon të kryejë punën, më mirë thuaj “po”. Martesat e suksesshme të shëndetshme kërkojnë që dy persona të krijojnë një mënyrë jetese që ju lejon të rriteni dhe të lulëzoni. Krijimi i një vizioni dhe qëllimi të përbashkët për të cilin jeni të gatshëm të punoni pa pritur që personi tjetër të kujdeset për të gjitha nevojat tuaja është një “po” për një propozim martese.