Elma Disha

Elma Disha, diplomuar në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike, në Tiranë në vitet 2001-2006. Pjesë e stafit të Top Albania Radio që prej vitit 2010 në deparatamentin e Marketingut, në pozicionin Agjente Marketingu.