Bota Travel

Është qyteti i dytë më i gjelbër në Itali, por shumë pak njerëz jetojnë atje dhe për këtë e ka një arsye…

Mantova, një perlë e fshehur në zemër të Italisë veriore, qëndron me krenari në podiumin e qyteteve më të gjelbra në vend. Raporti i fundit i Ekosistemit Urban, i hartuar nga Legambiente në bashkëpunim me Ambiente Italia dhe Il Sole 24 Ore, zbuloi se Mantova renditet në vendin e dytë, paraprirë vetëm nga Reggio Emilia dhe Trento.

Mantova, ajri i pastër dhe cilësia e jetës

Të dhënat që dalin nga kjo analizë nxjerrin në pah angazhimin e qytetit për të përmirësuar cilësinë e jetës së qytetarëve dhe qëndrueshmërinë mjedisore. Mantova ka demonstruar progres në disa fusha kyçe, duke përfshirë lëvizshmërinë, cilësinë e ajrit, menaxhimin e mbetjeve dhe reduktimin e trafikut të makinave. Këto përmirësime jo vetëm që pasqyrojnë një angazhim konkret për mbrojtjen e mjedisit, por gjithashtu tregojnë një perspektivë të ardhshme të fokusuar në mirëqenien kolektive.

Largimi nga Mantova

Megjithatë, pavarësisht sukseseve të saj në fushën e qëndrueshmërisë, Mantova është përballur me një sfidë të rëndësishme: largimin e qytetarëve të saj. Pavarësisht nismave që synojnë ta bëjnë qytetin më tërheqës, si ofrimi i kontributeve financiare për ata që vendosin të lëvizin, shumë të rinj dhe familje vazhdojnë të largohen nga Mantova në kërkim të mundësive diku tjetër. Një nga arsyet kryesore të këtij emigrimi lidhet me koston e jetesës.

Pavarësisht përpjekjeve të bashkisë për t’i bërë qiratë më të përballueshme përmes stimujve financiarë, çmimet e banesave mbeten të larta. Kjo pabarazi mes kostove të strehimit dhe të ardhurave të disponueshme përfaqëson një pengesë për ata që dëshirojnë të vendosen në Mantua, veçanërisht për të rinjtë dhe familjet me të ardhura të mesme ose të ulëta.