Health & Beauty Lifestyle

Në një punë ku nuk ndiheni aspak mirë apo i papunë?! Studimi i fundit “e thotë troç”!

Hulumtuesit e Qendrës për shëndet mendor nga Universiteti Nacional në Australi, kanë kryer një studim në lidhje me punën me më shumë se 7 000 australianë. Ky hulumtim ka zgjatur më shumë se 7 vjet dhe është parë  se si ndikojnë kushtet e punës në shëndetin mendor të të anketuarve. Është analizuar për simptomat e depresionit, nervozizmit dhe sa shpesh janë ndier të qetë dhe të lumtur në muajin paraprak.

Pjesëmarrësit në hulumtim janë pyetur edhe për kushtet e punës, duke përfshirë edhe atë se sa kontrolle dhe fleksibilitet kanë, sa janë komplekse dhe të vështira detyrat e tyre, sa të sigurt e kanë punën dhe cili është mendimi i tyre për pagën reale. Pasi kanë marrë parasysh faktorët e ndryshëm që mund të ndikojnë në rezultat, siç është arsimimi dhe statusi martesor, hulumtuesit kanë vënë re një marrëdhënie lineare mes shëndetit mendor të punëtorit dhe kualitetit të vendit të tyre të punës.

Ata të cilët kishin punë fleksibël dhe më të sigurt kishin shëndet më të mirë mendor. Megjithatë, është zbuluar që edhe njerëzit të cilët janë të papunë përafërsisht kanë shëndet të njëjtë mendor si ata me punë të keqe, ndërsa në shumicën e rasteve madje edhe më të mirë. Përveç kësaj, hulumtimi i publikuar në revistën “Occupational and Environmental Medicine” ka treguar që shëndeti mendor i të papunëve përmirësohet pasi gjejnë një punë të mirë, ndërsa në mënyrë drastike përkeqësohet pasi fillojnë të punojnë në një vend të keq pune.

Stresi në punë është një fenomen i zakonshëm. 79% e punonjësve e përjetojnë stresin e lidhur me punën, sipas Anketës së Punës dhe Mirëqenies së Shoqatës Amerikane. Të dhënat u mblodhën në vitin 2021 me 1,501 të rritur në SHBA. Megjithatë, disa punë janë më pak stresuese se të tjerat. Rrjeti i Informacionit Profesional i Departamentit të Punës, ose O*NET, renditi 873 profesione sipas nivelit të stresit duke vënë në dukje rëndësinë e pranimit të kritikave dhe trajtimit me qetësi të situatave me stres të lartë.