Aktualitet Sociale

Pagat po rriten shumë më shpejt se pensionet/Thellohet pabarazia mes pensionistëve e të punësuarve 5 vitet e fundit!

Rritja e pagave në sektorin privat dhe atë shtetëror po thellon pabarazinë ndërmjet pensionistëve, familjeve me ndihmë ekonomike ndaj pjesës tjetër të popullsisë.

Hendeku ndërmjet pensionit mesatar dhe pagës mesatare në vend po shënon një rritje të shpejtë vitet e fundit, pasi pagat po rriten me ritme shumë më të larta se pensionet.

Sipas të dhënave zyrtare, në vitin 2022, pensioni mesatar në qytet ishte sa 44.4% e pagës mesatare, ndërsa më 2021-shin, ky raport ishte 48.3%. Para pandemisë, në vitin 2019, pensioni mesatar në qytet ishte sa 50.6% e pagës mesatare bruto.

Diferenca ndërmjet pensionit dhe pagës mesatare është edhe më thellë për fshatin. Vitin e kaluar, pagesa mesatare mujore për fshatin ishte sa 35% e pagës mesatare në shkallë vendi, ndërsa në vitin 2021, ky raport ishte 39%. Në vitin 2018, 41%.

Diferenca ndërmjet pagës mesatare dhe pensionit mesatar pritet të thellohet edhe më shumë këtë vit, pasi qeveria po rrit pagat për administratën publike, me qëllim dyfishimin e tyre në dy vitet ne vijim. Për pensionet parashikohet vetëm indeksim dhe mbështetje me paketa ndihme kur ka teprica buxhetore. Për këtë vit, pritet një indeksim gjatë vjeshtës, në tetor, me ritmet e inflacionit. Në 4 mujorin e parë 2023, inflacioni mesatar ishte 6%.

Sipas përcaktimeve të INSTAT-it e që bazohen në metodologji ndërkombëtare, një pensionist konsiderohet i varfër nëse pagesa mujore është më pak se gjysma e pagës mesatare në shkallë vendi.

Në pjesën dërrmuese, pensionistët shqiptarë marrin pagesa shumë më të ulëta se kufiri i varfërisë në Shqipëri (6.7 USD në ditë), por, vitin e kaluar pensionet shënuan rënie të fortë si rrjedhojë e inflacionit të lartë.

Të dhënat zyrtare nga ISSH-ja tregojnë se në vitin 2022, pensioni mesatar në qytet me gjithë kompensimet ishte 18,621 lekë, me një rritje 0.7% në vlerë në krahasim me vitin 2021. Por, gjatë vitit të kaluar vendi pa një rritje të pazakontë të çmimeve.

Të dhënat e INSTAT-it tregojnë se inflacioni mesatar ishte 6.7% vitin e kaluar, duke bërë që pensionet reale të ulen me 6% në qytet.

Në krahun tjetër, pensionet e pleqërisë në fshat qëndruan në vendnumëro. Të ardhurat mujore për pensionistët në zonat rurale arritën në 10,888 lekë, me rritje vjetore 6.8%, por, ndërkohë pensioni real nën efektin e inflacionit qëndroi në vendnumëro.

Masa e pensioneve në vendin tonë është nën kufirin relativ të varfërisë me 6.7 USD në ditë, rreth 201 USD në muaj.

Në vitin 2022, pensioni mesatar në qytet ishte 180 USD në muaj ose 90% e kufirit të varfërisë, ndërsa pensioni mesatar në fshat ishte 105 USD në muaj ose 52% e kufirit të varfërisë./Monitor