Qasja drejt nismave dhe ideve Europiane me të rinjtë shqiptarë! | YOUTH POWER
Youth Power - Podcast • 14:47 20/06/2022
Ka tashmë një rrjet të konsoliduar të aktivistëve të rinj shqiptarë të cilët janë pjesë e programeve të Bashkimit Evropian për Rininë. Synimi i tyre është që të bëhemi sa më influencues në rrjetet sociale, të angazhojmë të rinjtë me ngritje kapacitetesh. Ata marrim pjesë në trajnime, kurse, seminare workshope dhe evente në Europë dhe këtë eksperiencë pastaj e sjellin në Shqipëri. Ky projekt/aktivitet organizohet në kuadër të programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022 me mbështetjen e Kongresit Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë. Stenaldo Mëhilli Ema Meçaj Kostian Jano Dj Ankloe
Çfarë i ofron Shqipëria të rinjve që ata të qendrojnë në vendin tonë?!
Youth Power - Podcast 09:11 03/08/2022
Tirana pikë takimi për rininë shqiptare europiane dhe Ballkanin/Zhvillimi i turizmit në vendin tonë!
Youth Power - Podcast 14:50 25/07/2022
Mbështetja e të rinjve në fushën e teknologjisë në Shqipëri! | YOUTH POWER
Youth Power - Podcast 15:05 18/07/2022
Hapësirat mediatike për të rinjtë dhe roli i medias tek rinia, sa ndikon në këndvështimin e tyre?!
Youth Power - Podcast 15:40 11/07/2022
Angazhimi i të rinjve në komunitet, diversiteti, nxitja e vullnetarizmit | YOUTH POWER
Youth Power - Podcast 15:42 04/07/2022
Evidentimi i të rinjve me potencial për të ardhmen. Rikthimi i trurit dhe angazhimi në vendimmarrje | YOUTH POWER
Youth Power - Podcast 15:34 27/06/2022
Qasja drejt nismave dhe ideve Europiane me të rinjtë shqiptarë! | YOUTH POWER
Youth Power - Podcast 14:47 20/06/2022