Raporti Reuters: Media filipinase që tronditi shoqërinë.
Çdo Gjë Është Ashtu Si Duket • 17:14 24/06/2022
I ftuar në këtë episod të "Çdo gjë është ashtu si duket" ishte Ervin Goci, i cili foli më shumë mbi marrëdhënien 'e thyer' me median. Ervin Goci Anna Shkreli Dj Ankloe
Aida Baro nga operatore në Call Center në një nga përkthyeset më të vlerësuara!
Çdo Gjë Është Ashtu Si Duket 19:34 01/07/2022
Aida Baro: “Të menduarit në të njëjtën menyrë na heq identitetin!”
Çdo Gjë Është Ashtu Si Duket 19:33 01/07/2022
A është shqipja gjuhë “e vogël”?
Çdo Gjë Është Ashtu Si Duket 19:32 01/07/2022
Lektori Ervin Goci : “Në mediat online në Shqipëri kanë ndodhur gjërat më të këqija të mundshme”
Çdo Gjë Është Ashtu Si Duket 18:15 24/06/2022
Dilema sociale : A jemi viktima të rrjeteve sociale?
Çdo Gjë Është Ashtu Si Duket 18:14 24/06/2022
Raporti Reuters: Media filipinase që tronditi shoqërinë.
Çdo Gjë Është Ashtu Si Duket 17:14 24/06/2022
Marrëdhënia ‘e thyer’ me median, i ftuar Ervin Goci!
Çdo Gjë Është Ashtu Si Duket 20:28 23/06/2022