Bota Lifestyle

Si po ndikon ngrohja globale te sjellja e kafshëve dhe shpendëve…

Nëse ritmi aktual i ngrohjes globale vazhdon kështu, ai do të shtyjë miliarda njerëz jashtë zonave më të prekura. Sa e vështirë është për një kafshë të përshtatet me ndryshimet klimatike?. Shpejtësia me të cilën po bëjmë ndryshime në ekosistemet globale po rezulton të jetë një plagë për shumë specie që nuk kanë kohë të përshtaten me kushtet e reja të shkaktuara nga aktiviteti njerëzor. Sipas të paktën 192 studimeve ngrohja globale dhe pasojat e saj po shtyjnë shumë kafshë të ndryshojnë sjelljen e tyre, në aspektin e shoqërueshmërisë, shkallës së agresionit dhe mbi të gjitha aktivitetit eksplorues.

Studimi grumbulloi dhe krahasoi të dhënat e sjelljes së më shumë se 100 llojeve të kafshëve përfshirë peshqit, zogjtë, krustacet dhe gjitarët, të mbledhura gjatë studimeve specifike. Për secilën nga këto studiuesit kanë identifikuar ato më të ndjeshmet ndaj variacioneve të shkaktuara nga ndryshimet klimatike. Në veçanti, studimi fokusohet në pesë faktorë si shkalla e agresionit, shkalla e aktivitetit gjatë ditës, guximi, shoqërueshmëria dhe nxitja për të eksploruar mjedisin e dikujt.

Studimi zbuloi është se të pesta këto tipare të sjelljes ndikohen fuqimisht nga ndryshimet klimatike. Për shembull, temperaturat më të larta gjatë sezonit të shumimit bëjnë që shumë lloje shpendësh të bëhen më agresivë ndaj rivalëve, e njëjta gjë vlen edhe për shumë peshq.

Kur uji bëhet më i ngrohtë, ata bëhen më të dhunshëm. Në thelb, ndryshimi klimatik mund të shtyjë shumë specie të adoptojnë një qasje më të kujdesshme dhe të mjaftojnë me burimet e pakta që kanë në vend që të shkojnë në kërkim të burimeve të reja të ushqimit, një sjellje që mund t’i ndihmojë ato, t’i mbijetojnë efektet më të këqija të ngrohjes globale.