Art & Kulturë Çdo gjë është ashtu si duket

“Uses of the Erotic”, një guidë për të gjitha gratë për të rimarrë fuqinë e erotikës në dorën e tyre!

Si një grua që e dashuron veten e saj, me siguri keni dëgjuar tashmë për feministen, gruan, aktivisten dhe shkrimtaren Audre Lorde dhe veprën e saj “Uses of the Erotic”. Dhe nëse keni lexuar ndonjë nga citimet e saj, ju e dini se ajo është një mjeshtre në krijimin e poezisë dhe prozës ndjellëse që hyn direkt në thelbin e çështjes. Në këtë vepër, botuar në vitin 1978, Audre ofron një analizë të detajuar të fuqisë femërore dhe pse ajo është kaq shpesh e kufizuar, e etiketuar, e vendosur në një kuti, e lënë për të mbledhur pluhur…

Kjo ese fillon me fjalët:

Ka shumë lloje pushtetesh, të përdorura dhe të papërdorura, të pranuara apo të tjera.

Uses of the Erotic” përcakton fuqinë e erotikës, emërton procesin me të cilin gratë janë zhveshur nga kjo fuqi dhe shqyrton se si gratë mund ta rimarrin atë. “Uses of the Erotic” shkëlqen midis trashëgimisë së fuqishme të fjalimeve dhe eseve të Audre Lorde dhe ka ndikuar në të menduarit feminist për më shumë se 15 vite. Idetë e rreme që Lorde hedh poshtë vazhdojnë në imagjinatën tonë kulturore: ndarja e erotizmit nga qasja shpirtërore dhe ajo politike.

Në esenë e Audre Lorde, “Uses of the Erotic”, ajo diskuton koston e shkëputjes së erotikës si burim fuqie dhe efektin që humbja e saj ka në ekzistencën e grave. Në thelb, erotika është një burim fuqie që ka aftësinë të krijojë ndryshim. Ajo shkruan:

Erotika është një burim brenda secilit prej nesh që shtrihet në një plan thellësisht femëror dhe shpirtëror, i rrënjosur fort në fuqinë e ndjenjës sonë të pashprehur ose të panjohur. Për të përjetësuar vetveten, çdo shtypje duhet të korruptojë ose shtrembërojë ato burime të ndryshme të pushtetit brenda kulturës së të shtypurve që mund të ofrojnë energji për ndryshim. Në përpjekje për të shmangur ndryshimin, sistemet shtypëse duhet të korruptojnë lidhjen tonë me erotikën.

Sistemet shtypëse kanë krijuar një “besim të rremë” të erotikës me pornografinë, duke krijuar një “mosbesim” dhe “frikë” tek gratë për fuqinë e tyre erotike. Lorde shpjegon:

Për këtë arsye ne shpesh jemi larguar nga eksplorimi dhe konsiderimi i erotikës si burim fuqie dhe informacioni, duke e ngatërruar atë me të kundërtën e saj, pornografinë.

Ajo krijon një binar midis pornografisë që “thekson ndjesinë pa ndjenjë”, kundrejt asaj erotike që është ndjesi me ndjenjë, por edhe kënaqësi, qëllim dhe ‘ngopje’. Ajo e lidh këtë me ndjenjën tonë të punës, jo vetëm për të punuar për “bukë”, por një ndjenjë qëllimi. Puna jonë më pas “bëhet një vendim i ndërgjegjshëm”.