Tech

Cilat janë rreziqet e AI, që i bën njerëzit të kenë frikë nga inteligjenca artificiale?

Shumë ekspertë shqetësohen se zhvillimi i shpejtë i inteligjencës artificiale mund të ketë pasoja të paparashikuara katastrofike për njerëzimin. Teknologjia e mësimit të makinerisë është krijuar për të ndihmuar njerëzit në jetën e tyre të përditshme dhe për t’i ofruar botës akses të hapur ndaj informacionit. Megjithatë, natyra e parregulluar e AI në gjendjen e saj aktuale mund të çojë në pasoja të dëmshme për përdoruesit e saj dhe botën në tërësi. Lexoni më poshtë për të zbuluar rreziqet e AI.

Pse kemi kaq frikë nga AI?

Shfaqja e inteligjencës artificiale ka çuar në ndjenjat e pasigurisë, frikës dhe urrejtjes ndaj një teknologjie që shumica e njerëzve nuk e kuptojnë plotësisht. AI mund të automatizojë detyra që më parë vetëm njerëzit mund t’i kryenin, të tilla si shkrimi i një eseje, organizimi i një ngjarjeje dhe mësimi i një gjuhe tjetër. Sidoqoftë, ekspertët shqetësohen se epoka e sistemeve të parregulluara të AI mund të krijojë dezinformata, kërcënime të sigurisë kibernetike, humbje të vendeve të punës dhe paragjykime politike.

Për shembull, sistemet e AI mund të artikulojnë ide komplekse në mënyrë koherente dhe shpejt për shkak të grupeve të mëdha të të dhënave dhe informacionit. Megjithatë, informacioni i përdorur nga AI për të gjeneruar përgjigje priret të jetë i pasaktë për shkak të paaftësisë së AI për të dalluar të dhënat e vlefshme. Përdorimi me akses të hapur i këtyre sistemeve të AI mund të nxisë më tej këtë dezinformatë në punime akademike, artikuj dhe ese.

Përveç kësaj, algoritmet që përbëjnë aftësitë operacionale të inteligjencës artificiale janë ndërtuar nga njerëzit me paragjykime të caktuara politike dhe sociale. Nëse njerëzimi mbështetet në AI për të kërkuar informacion, atëherë këto sisteme mund të prishin kërkimin në një mënyrë që përfiton nga njëra anë e rrugës politike. Disa programe të bisedës së AI, si ChatGPT, janë përballur me akuza se funksionojnë me një paragjykim liberal duke refuzuar të gjenerojnë informacione rreth skandalit të laptopit të Hunter Biden.

A është e rrezikshme inteligjenca artificiale?

Inteligjenca artificiale paraqet shumë përparësi për njerëzit, duke përfshirë thjeshtimin e detyrave të thjeshta dhe komplekse të përditshme, dhe mund të veprojë si një asistent i gatshëm 24/7; megjithatë, AI ka potencialin të dalë jashtë kontrollit. Një nga rreziqet e AI është aftësia e tij për t’u armatosur nga entitetet e korporatave ose qeveritë për të kufizuar të drejtat e publikut. Për shembull, AI ka aftësinë të përdorë të dhënat e teknologjisë së riparimit të fytyrës për të gjurmuar vendndodhjen e individëve dhe familjeve.

Qeveria e Kinës përdor rregullisht këtë teknologji për të synuar protestuesit dhe ata që mbrojnë politikat e regjimit. Për më tepër, inteligjenca artificiale ofron një gamë të gjerë avantazhesh për industrinë financiare duke këshilluar investitorët për vendimet e tregut. Kompanitë përdorin algoritme të AI për të ndihmuar në ndërtimin e modeleve që parashikojnë paqëndrueshmërinë e tregut në të ardhmen dhe kur të blejnë ose shesin aksione.

Në cilat situata AI mund të jetë e rrezikshme për njerëzit?

Inteligjenca artificiale mund të çojë në pushtim të privatësisë, manipulim social dhe pasiguri ekonomike. Por një aspekt tjetër për t’u marrë parasysh është se si përdorimi i shpejtë dhe i përditshëm i AI mund të çojë në diskriminim dhe beteja socio-ekonomike për miliona njerëz. Teknologjia e mësimit të makinerisë mbledh një grumbull të dhënash për përdoruesit, duke përfshirë informacionin që institucionet financiare dhe agjencitë qeveritare mund të përdorin kundër jush.

Një shembull i zakonshëm është një kompani e sigurimit të makinave që rrit primet tuaja bazuar në sa herë ju ka gjurmuar një program AI duke përdorur telefonin tuaj gjatë drejtimit. Në fushën e punësimit, kompanitë mund të përdorin programe punësimi të AI për të filtruar cilësitë që dëshirojnë te kandidatët. Kjo mund të përjashtojë njerëzit me ngjyrë dhe individët me më pak mundësi.

Elementi më i rrezikshëm për t’u marrë parasysh me inteligjencën artificiale është se këto programe nuk marrin vendime bazuar në të njëjtin kontekst emocional ose social si njerëzit. Megjithëse AI mund të përdoret dhe krijohet me qëllime të mira, ajo mund të çojë në rreziqe të paparashikuara të diskriminimit, abuzimit të privatësisë dhe paragjykimeve të shfrenuara politike.