Lifestyle

Gjeneratat X, Y , Z dhe të tjera… Çfarë janë dhe nga ndryshojnë?

Ne shpesh përdorim fraza ose fjalë që nuk i kuptojmë plotësisht. Ndonjëherë ne madje përdorim fjalë ose fraza, kuptimet e të cilave nuk jemi fare në dijeni. Si njerëzit me një pasion për fjalët dhe gjuhën, që në përgjithësi nuk shihet si një tipar i dëshirueshëm. Megjithatë, fakti i qartë është se ne nuk mund të kemi një kuptim të hollësishëm të çdo fjale ose fraze…veçanërisht kur fjala i përket zhargonit të një grupi më të madh të njohurive.

Sidoqoftë, kur ai zhargoni përdoret aq shpesh e shpesh sa frazat “Gen X” ose “Baby Boomer”, duket veçanërisht e rëndësishme që kemi disa
ide të arsyeshme se çfarë nënkuptojnë në të vërtetë këto terma. Edhe pse këto fraza, si zhargon, burojnë nga disiplina më e madhe e demografisë dhe përdoren më shpesh nga studiuesit e tregut, fakti është se të gjithë i përdorin ato. Në fakt, këto fjalë ose fraza sugjeruese për nën-komponentët e shoqërisë të përcaktuara sipas moshës nuk janë vetëm të dobishme, por në përgjithësi janë gjuha e përdorur nga jo-demografët dhe shoqëria në tërësi kur diskutohet për spektrin aktual të grupeve të popullsisë.

Epoka e Depresionit

Lindur: 1912-1921
Mosha në 2004: 83-92
Popullsia aktuale: 11-12 milion (dhe në rënie të vazhdueshme)

Individët e epokës së depresionit priren të jenë kursimtarë konservatorë, të mbajnë borxhe të ulëta dhe të përdorin produkte financiare më të sigurta kundrejt aksioneve. Këta individë priren të ndiejnë një përgjegjësi për t’i lënë një trashëgimi fëmijëve të tyre. Priren të jenë patriotë, të orientuar drejt punës para kënaqësisë, respektit për autoritetin dhe kanë një ndjenjë të detyrimit moral.

Lufta e Dytë Botërore

Lindur: 1922-1927
Mosha në 2004: 77-82
Popullsia aktuale: 11 milion (në rënie të shpejtë)

Njerëzit në këtë grup kishin një qëllim të përbashkët për të mposhtur fuqinë e Boshtit Nazist. Kishte një ndjenjë të pranuar të ‘shtyrjes’ midis këtij grupi, në kontrast me theksin tek ‘uni’ vetjak.

Brezi i Pasluftës

Lindur: 1928-1945
Mosha në 2004: 59 në 76
Popullsia aktuale: 41 milion (në rënie)

Ky brez kishte mundësi domethënëse në punë dhe arsim kur përfundoi Lufta dhe bumi ekonomik i pasluftës goditi Amerikën. Megjithatë, rritja e tensioneve të Luftës së Ftohtë, rreziku për luftë bërthamore dhe kërcënime të tjera të papara kurrë më parë çuan në nivele sikleti dhe pasigurie gjatë gjithë kësaj gjenerate. Anëtarët e këtij grupi vlerësonin sigurinë, komoditetin dhe aktivitetet dhe mjediset e njohura, të sigurta.

“Boomers I” ose “Baby Boomers”

Lindur: 1946-1954
Mosha në 2004: 50-58
Popullsia aktuale: 33 milion

Për një kohë të gjatë “Baby Boomers” u përcaktuan si ata të lindur midis 1945 dhe 1964. Kjo do ta bënte gjeneratën më të madhe (71 milion) dhe do të përfshinte njerëz që ishin me diferencë moshe mbi 20 vjet. Përvojat e jetës ishin krejtësisht të ndryshme. Qëndrimet, sjelljet dhe shoqëria ishin shumë të ndryshme. Në fakt, të gjitha elementët që ndihmojnë në përcaktimin e një grupi u shkelën nga një hapësirë ​​e gjerë vitesh përfshirë fillimisht në konceptin e “Baby Boomers”. Segmenti i parë “Boomer” kufizohet nga vrasja e Kennedy dhe Martin Luther King, Lëvizjet e të drejtave dhe Lufta e Vietnamit. “Boomers” kishin mundësi të mira ekonomike dhe ishin kryesisht optimist për potencialin për Amerikën dhe jetën e tyre, pavarësisht Luftës së Vietnamit.

“Boomers II” ose “Gjenerata Jones”

Lindur: 1955-1965
Mosha në 2004: 39-49
Popullsia aktuale: 49 milion

Ky është brezi i parë pas Watergate, i cili humbi pjesën më të madhe të besimit të tij në qeveri dhe çdo pikëpamje optimiste. Vështirësitë ekonomike, përfshirë embargoja e naftës e vitit 1979, përforcoi ndjenjën e “Unë mbështetem vetëm tek vetja” dhe narcizizmit dhe është një fokus në vetë-ndihmën dhe skepticizmin ndaj mediave dhe institucioneve përfaqësuese të qëndrimeve të këtij grupi. Nëse “Boomers” kishte Vietnamin, “Boomers II” kishte SIDA -n si pjesë e riteve të tyre të kalimit të peripecive. Anëtarët më të rinj të brezit “Boomer II” në fakt nuk kishin përfitimet e brezit “Boomer I” si punët më të mira, mundësitë ekonomike, strehimi etj.

Gjenerata X

Lindur: 1966-1976
Mosha në 2004: 28-38
Popullsia aktuale: 41 milion

Ndonjëherë i referuar si brezi i “humbur”, ky ishte i pari brez i fëmijëve të ekspozuar ndaj divorcit të prindërve. I njohur si brezi me përqindjen më të ulët të pjesëmarrjes në votim të çdo brezi, Gjenerata X u citua nga “Newsweek” si “brezi që nuk dëgjoi asnjëherë lajmet ose nuk u angazhua në çështjet shoqërore rreth tyre”.

Gjenerata X shpesh karakterizohet nga nivele të larta të skepticizmit. Këta janë padyshim brezi më i arsimuar me 29% mundësi më të larta që të marrin një diplomë bachelor ose më lart (6% më e lartë se grupi i mëparshëm). Shqetësimet e tyre përfshijnë shmangjen e shtëpive të dëmtuara, fëmijët që rriten pa prindër dhe planifikimi financiar.

Gjenerata Y ose Millenniums

Lindur: 1977-1994
Mosha në 2004: 10-22
Popullsia aktuale: 71 milion

Grupi më i madh që nga “Baby Boomers”. Fëmijët e kësaj gjenerate njihen si të apasionuar pas teknologjisë tepër të sofistikuar, janë imunë ndaj shumicës së fushave të marketingut dhe shitjeve tradicionale… pasi ata jo vetëm janë rritur me të gjitha, ata i kanë parë të gjitha dhe janë ekspozuar ndaj të gjithave gjërave që në fëmijërinë e hershme.

Pjestarët e këtij grupi janë shumë më të ndryshëm nga ana racore dhe etnike dhe janë shumë më të segmentuar si audiencë. Janë më pak besnikë ndaj markës dhe shpejtësia e internetit e ka çuar grupin drejt të qenit më të drejtuar në lidhje me modën dhe stilin. Fëmijët e gjeneratës Y janë rritur shpesh me të ardhura të dyfishta ose familje me një prind dhe kanë qenë më shumë të përfshirë në blerjet për shtëpinë, nga ushqimet tek makinat e reja. Një në nëntë persona të këtij brezi, ka një kartë krediti të nënshkruar nga një prind.

Gjenerata Z

Lindur: 1995-2012
Mosha në 2004: 0-9
Popullsia aktuale: 23 milion dhe po rritet me shpejtësi

Ndërsa ne nuk dimë shumë për Gjeneratën Z, ne dimë shumë për mjedisin ku ata po rriten. Ky mjedis shumë i larmishëm do të bëjë natyrën e shkollave ku do mësojnë brezi i ardhshëm, nga më të larmishmet. Nivelet më të larta të teknologjisë do të bëjnë përparime të rëndësishme në fushat akademike duke lejuar përshtatjen e udhëzimeve, nxjerrjen e të dhënave të historive të studentëve për të mundësuar diagnostifikimin e saktë ose mundësi të përshpejtuara të arritjeve personale.

Nga ana tjetër, fëmijët e Gjeneratës ZZ do të rriten me një ndikim më të madh mediatik dhe kompjuter shumë të sofistikuar. Mjedisi ku do të jetojnë do të jetë më modern në lidhjen me internetin sesa brezat e tjerë.