Design Tech

Ju prezantojmë me ‘Parisin e së ardhmes’, projekti i realizuar nëpërmjet inteligjencës artificiale!

Projekti i quajtur Haussmann 2.0, sipas njeriut që kreu transformimin e madh të Parisit në shekullin e 19-të, është një hap drejt një Parisi të ri, të së ardhmes. Napoleoni III, gjatë mbretërimit të tij në mesin e shekullit të 19-të, kishte plane të mëdha për rindërtimin e plotë të Parisit në një qytet të ri dhe modern.

Synimet e tij u zbatuan nga Baron Haussmann, një zyrtar i rangut të lartë në atë kohë. Megjithëse ai nuk ishte një arkitekt, Haussmann drejtoi vepra të përmasave të mëdha dhe u bë përgjegjës për transformimin e plotë të Parisit nga Mesjeta në qytetin që njohim sot.

Hausmann dëshironte të krijonte një sistem që do të lehtësonte qarkullimin e popullsisë dhe mallrave, si dhe ajrit dhe ujit, duke ndjekur postulatet higjienike të Iluminizmit, e ngritur pas epidemisë së kolerës në 1832. Për këtë qëllim, u ndërtuan bulevarde të gjera me pemë, për të cilat Parisi u bë i famshëm dhe shumë qytete të tjera më vonë i imituan. U vendos ndriçimi i ri rrugor, u zgjeruan trotuaret dhe u ndërtua një sistem i ri i ujësjellësit dhe kanalizimit.

Në vitin 2023, në përputhje me planin e tranzicionit ekologjik Paris City Smart 2050, i edituar nga Vincent Callebaut Architectures në 2014, ekipi i tyre i arkitektëve vazhdon të eksplorojë, përmes mjeteve të reja të inteligjencës artificiale, konceptin e ndikimeve klimatike dhe energjetike midis ndërtesave Haussmanian joefikase për energji dhe arkitekturës futuriste në lidhje me ekosistemin. Nëpërmjet një dialogu të kujdesshëm dhe modern, u konsiderua ruajtja e trashëgimisë historike të kryeqytetit francez, së bashku me krijimin e një ishulli freskie urbane, duke rikthyer natyrën, biodiversitetin dhe bujqësinë urbane në zemër të qytetit.

Qëllimi i dizajnit është të integrojë maksimalisht përdorimin e energjisë së rinovueshme në ndërtesat e bëra nga materiale natyrore, si druri i laminuar, dheu i ngjeshur, betoni i kërpit, guri, bambuja, mikroalgat dhe kashta. Format organike në pjesën e jashtme dhe të brendshme dhe fasadat e pabesueshme të gjelbra, janë gjëja e parë që vihet re në lidhje me ndërtesat në projektin Haussmann 2.0.

Të projektuara për të prodhuar energjinë e tyre dhe për të ricikluar mbetjet në burime, ndërtesat plotësojnë kërkesat e ndërtimit të qëndrueshëm dhe kontribuojnë në arritjen e qëllimit kombëtar të neutralitetit të karbonit deri në vitin 2050. Kjo simbiozë e njeriut dhe natyrës, përmes bio-arkitekturës futuriste, është projektuar në bashkëpunim me parisienët, duke u mbështetur në njohuritë inxhinierike dhe përvojën e ekspertëve, me përdorimin e mjeteve të inteligjencësartificiale. Një sinergji e tillë mund të jetë një rrugë e suksesshme drejt një Parisi të ri të gjelbër.