Tech

ChatGPT mund të përdoret pa një llogari?!

Kompania OpenAI ka njoftuar hapin e ardhshëm në strategjinë për të zgjeruar disponueshmërinë e mjeteve të saj të Inteligjencës Artificiale në mënyrë që tani të jetë e mundur të përdoret ChatGPT edhe pa një llogari. Më shumë se 100 milionë njerëz përdorin ChatGPT në 185 vende të botës në baza javore dhe kompania shpreson që duke eliminuar hapjen e detyrueshme të llogarisë, do të bindë edhe më shumë njerëz të provojnë chatbot.

Aftësia për të përdorur ChatGPT pa një llogari po zgjerohet ngadalë, kështu që në fillim nuk do të jetë e disponueshme për të gjithë, por kjo padyshim po ndryshon me kalimin e kohës. Si parazgjedhje, OpenAi përdor atë që përdoruesi kërkon ChatGPT për të përmirësuar modelet për të gjithë dhe nëse përdoruesi nuk dëshiron që ndërveprimi i tij me chatbot të regjistrohet, ai mund ta sigurojë këtë në cilësimet edhe pa një llogari.

Përdoruesi që vendos të krijojë një llogari do të jetë në gjendje të ruajë dhe shikojë historikun e bisedave, do të jetë në gjendje të ndajë bisedat dhe të zhbllokojë veçori shtesë si bisedat zanore dhe udhëzimet e personalizuara. OpenAI pretendon të prezantojë gjithashtu siguri shtesë të përmbajtjes si bllokimi i pyetjeve dhe më shumë.

Chatbot i ChatGPT është aftësuar për të mbajtur mend, që do të thotë se do të jetë në gjendje të “kujtojë” bisedat e mëparshme për t’i bërë ato edhe më të dobishme për përdoruesit. Funksioni i ri është aktualisht në fazën e testimit dhe është i disponueshëm për një pjesë të vogël të përdoruesve pa pagesë. Megjithatë, kompania OpenAI thekson se më shumë detaje do të dihen së shpejti.

Në të ardhmen, përdoruesit do të mund t’i kërkojnë ChatGPT të kujtojë diçka nga e kaluara dhe të mbledhë vetë detajet. Kujtesa do të përmirësohet sa më shumë të përdoret, kështu që me kalimin e kohës përdoruesit do të vërejnë gjithnjë e më shumë ndryshime në një mënyrë pozitive. Kjo do të jetë e dobishme kur përdoruesi dëshiron që ChatGPT të mbajë mend detaje rreth tij dhe njerëzve që i intereson, të gjitha për të lehtësuar ndërveprimet në të ardhmen.