1KËNGËXTY

Votuar programi më i dëgjuar në Radio, #1Këngëxty vjen më përfshirës se kurrë! Programi më i vjetër i Top Albania Radio është akoma sot programi më i dëgjuar në radiot shqiptare edhe pse të dëgjosh një këngë në radio nuk është më e vetmja mënyrë për të dëgjuar muzikën që do në ditët e sotme.

Në Një këngë për ty rikthehen telefonatat direkte me dëgjuesit të cilët do të tregojnë copëza të ditës së tyre veç kërkesës muzikore. Gjithaq publiku mund të komunikojë përmes WhatsApp Voice Messages, SMS, Social Media etj. Lojërat dhe Quizzet e bëjnë trafikun më pak të padurueshëm, prandaj bëhuni dhe ju pjesë e programit!

Telefononi në 069 204 7299
Dërgoni mesazhe zanore në Whatsapp 069 442 8873

Çdo ditë: 15:00 - 18:00

Hosts & DJs