00:00
PLAY
Radio is your friend
Për të pagjumët që kanë nevojë për një mik të orëve të vona. Top Albania...
06:00
PLAY
Wake Me Up
Antiola Bame, Dj Saix
07:00
PLAY
Wake Up
Blendi Salaj, Enxhi Nasufi, Neada Muçaj, DJ Vini, Danko Dj, Dj Wizii, Alis Likaj
08:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
08:02
PLAY
Wake Up
Blendi Salaj, Enxhi Nasufi, Neada Muçaj, DJ Vini, Danko Dj, Dj Wizii, Alis Likaj
09:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
09:02
PLAY
Wake Up
Blendi Salaj, Enxhi Nasufi, Neada Muçaj, DJ Vini, Danko Dj, Dj Wizii, Alis Likaj
10:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
10:02
PLAY
Live From Tirana
Elios Shuli, Stenaldo Mëhilli, Dj Wizii
11:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
11:02
PLAY
Live From Tirana
Elios Shuli, Stenaldo Mëhilli, Dj Wizii
12:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
12:02
PLAY
Live From Tirana
Elios Shuli, Stenaldo Mëhilli, Dj Wizii
13:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
13:02
PLAY
House Nation
Dori DJ
14:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
14:02
PLAY
TAR Hits
Hitet që bënë Top Albania Radio-n. Muzika dhe Kujtimet janë të lidhura pashmangshmërisht me njëra...
14:06
PLAY
TAR Hits
Hitet që bënë Top Albania Radio-n. Muzika dhe Kujtimet janë të lidhura pashmangshmërisht me njëra...
15:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
15:02
PLAY
1KËNGËXTY
Albana Ruçi, Stenaldo Mëhilli, Kloi Vladi, Adi Pojana, Elios Shuli, Ksenja Shoshaj, DJ XXL
16:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
16:08
PLAY
1KËNGËXTY
Albana Ruçi, Stenaldo Mëhilli, Kloi Vladi, Adi Pojana, Elios Shuli, Ksenja Shoshaj, DJ XXL
17:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
17:02
PLAY
1KËNGËXTY
Albana Ruçi, Stenaldo Mëhilli, Kloi Vladi, Adi Pojana, Elios Shuli, Ksenja Shoshaj, DJ XXL
18:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
18:02
PLAY
Sot Nuk Është e Hënë
Kloi Vladi, Koloreto Cukali, Blerina Shehu
19:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
19:02
PLAY
Sot Nuk Është e Hënë
Kloi Vladi, Koloreto Cukali, Blerina Shehu
20:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
20:02
PLAY
Big Brother Radio
Elona Duro, Albana Ruçi, Roi Dj, Kloi Vladi
21:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
21:02
PLAY
Lancio The Playlist
Roi Dj, Kloi Vladi
22:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
22:10
PLAY
TAR Hits
Hitet që bënë Top Albania Radio-n. Muzika dhe Kujtimet janë të lidhura pashmangshmërisht me njëra...
23:00
PLAY
TAR Hits
Hitet që bënë Top Albania Radio-n. Muzika dhe Kujtimet janë të lidhura pashmangshmërisht me njëra...
00:00
PLAY
Radio is your friend
Për të pagjumët që kanë nevojë për një mik të orëve të vona. Top Albania...
06:00
PLAY
Wake Me Up
Antiola Bame, Dj Saix
07:00
PLAY
Wake Up
Blendi Salaj, Enxhi Nasufi, Neada Muçaj, DJ Vini, Danko Dj, Dj Wizii, Alis Likaj
08:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
08:02
PLAY
Wake Up
Blendi Salaj, Enxhi Nasufi, Neada Muçaj, DJ Vini, Danko Dj, Dj Wizii, Alis Likaj
09:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
09:02
PLAY
Wake Up
Blendi Salaj, Enxhi Nasufi, Neada Muçaj, DJ Vini, Danko Dj, Dj Wizii, Alis Likaj
10:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
10:02
PLAY
Live From Tirana
Elios Shuli, Stenaldo Mëhilli, Dj Wizii
11:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
11:02
PLAY
Live From Tirana
Elios Shuli, Stenaldo Mëhilli, Dj Wizii
12:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
12:02
PLAY
Live From Tirana
Elios Shuli, Stenaldo Mëhilli, Dj Wizii
13:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
13:02
PLAY
House Nation
Dori DJ
14:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
14:02
PLAY
TAR Hits
Hitet që bënë Top Albania Radio-n. Muzika dhe Kujtimet janë të lidhura pashmangshmërisht me njëra...
14:06
PLAY
TAR Hits
Hitet që bënë Top Albania Radio-n. Muzika dhe Kujtimet janë të lidhura pashmangshmërisht me njëra...
15:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
15:02
PLAY
1KËNGËXTY
Albana Ruçi, Stenaldo Mëhilli, Kloi Vladi, Adi Pojana, Elios Shuli, Ksenja Shoshaj, DJ XXL
16:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
16:08
PLAY
1KËNGËXTY
Albana Ruçi, Stenaldo Mëhilli, Kloi Vladi, Adi Pojana, Elios Shuli, Ksenja Shoshaj, DJ XXL
17:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
17:02
PLAY
1KËNGËXTY
Albana Ruçi, Stenaldo Mëhilli, Kloi Vladi, Adi Pojana, Elios Shuli, Ksenja Shoshaj, DJ XXL
18:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
18:02
PLAY
Ndryshe
Salsano Rapi, Adi Pojana, DJ Vini, Anxhela Baxhija
19:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
19:02
PLAY
Ndryshe
Salsano Rapi, Adi Pojana, DJ Vini, Anxhela Baxhija
20:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
20:02
PLAY
Big Brother Radio
Elona Duro, Albana Ruçi, Roi Dj, Kloi Vladi
21:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
21:02
PLAY
Lancio The Playlist
Roi Dj, Kloi Vladi
22:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
22:10
PLAY
TAR Hits
Hitet që bënë Top Albania Radio-n. Muzika dhe Kujtimet janë të lidhura pashmangshmërisht me njëra...
23:00
PLAY
TAR Hits
Hitet që bënë Top Albania Radio-n. Muzika dhe Kujtimet janë të lidhura pashmangshmërisht me njëra...
00:00
PLAY
Radio is your friend
Për të pagjumët që kanë nevojë për një mik të orëve të vona. Top Albania...
06:00
PLAY
Wake Me Up
Antiola Bame, Dj Saix
07:00
PLAY
Wake Up
Blendi Salaj, Enxhi Nasufi, Neada Muçaj, DJ Vini, Danko Dj, Dj Wizii, Alis Likaj
08:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
08:02
PLAY
Wake Up
Blendi Salaj, Enxhi Nasufi, Neada Muçaj, DJ Vini, Danko Dj, Dj Wizii, Alis Likaj
09:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
09:02
PLAY
Wake Up
Blendi Salaj, Enxhi Nasufi, Neada Muçaj, DJ Vini, Danko Dj, Dj Wizii, Alis Likaj
10:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
10:02
PLAY
Live From Tirana
Elios Shuli, Stenaldo Mëhilli, Dj Wizii
11:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
11:02
PLAY
Live From Tirana
Elios Shuli, Stenaldo Mëhilli, Dj Wizii
12:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
12:02
PLAY
Live From Tirana
Elios Shuli, Stenaldo Mëhilli, Dj Wizii
13:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
13:02
PLAY
House Nation
Dori DJ
14:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
14:02
PLAY
TAR Hits
Hitet që bënë Top Albania Radio-n. Muzika dhe Kujtimet janë të lidhura pashmangshmërisht me njëra...
14:06
PLAY
TAR Hits
Hitet që bënë Top Albania Radio-n. Muzika dhe Kujtimet janë të lidhura pashmangshmërisht me njëra...
15:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
15:02
PLAY
1KËNGËXTY
Albana Ruçi, Stenaldo Mëhilli, Kloi Vladi, Adi Pojana, Elios Shuli, Ksenja Shoshaj, DJ XXL
16:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
16:08
PLAY
1KËNGËXTY
Albana Ruçi, Stenaldo Mëhilli, Kloi Vladi, Adi Pojana, Elios Shuli, Ksenja Shoshaj, DJ XXL
17:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
17:02
PLAY
1KËNGËXTY
Albana Ruçi, Stenaldo Mëhilli, Kloi Vladi, Adi Pojana, Elios Shuli, Ksenja Shoshaj, DJ XXL
18:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
18:02
PLAY
TAR Hits
Hitet që bënë Top Albania Radio-n. Muzika dhe Kujtimet janë të lidhura pashmangshmërisht me njëra...
19:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
19:02
PLAY
Pardon My French
Jonida Aliçkolli, Elona Duro, Kloi Vladi
20:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
20:02
PLAY
Big Brother Radio
Elona Duro, Albana Ruçi, Roi Dj, Kloi Vladi
21:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
21:02
PLAY
Lancio The Playlist
Roi Dj, Kloi Vladi
22:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
22:10
PLAY
TAR Hits
Hitet që bënë Top Albania Radio-n. Muzika dhe Kujtimet janë të lidhura pashmangshmërisht me njëra...
23:00
PLAY
TAR Hits
Hitet që bënë Top Albania Radio-n. Muzika dhe Kujtimet janë të lidhura pashmangshmërisht me njëra...
00:00
PLAY
Radio is your friend
Për të pagjumët që kanë nevojë për një mik të orëve të vona. Top Albania...
06:00
PLAY
Wake Me Up
Antiola Bame, Dj Saix
07:00
PLAY
Wake Up
Blendi Salaj, Enxhi Nasufi, Neada Muçaj, DJ Vini, Danko Dj, Dj Wizii, Alis Likaj
08:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
08:02
PLAY
Wake Up
Blendi Salaj, Enxhi Nasufi, Neada Muçaj, DJ Vini, Danko Dj, Dj Wizii, Alis Likaj
09:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
09:02
PLAY
Wake Up
Blendi Salaj, Enxhi Nasufi, Neada Muçaj, DJ Vini, Danko Dj, Dj Wizii, Alis Likaj
10:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
10:02
PLAY
Live From Tirana
Elios Shuli, Stenaldo Mëhilli, Dj Wizii
11:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
11:02
PLAY
Live From Tirana
Elios Shuli, Stenaldo Mëhilli, Dj Wizii
12:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
12:02
PLAY
Live From Tirana
Elios Shuli, Stenaldo Mëhilli, Dj Wizii
13:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
13:02
PLAY
House Nation
Dori DJ
14:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
14:02
PLAY
TAR Hits
Hitet që bënë Top Albania Radio-n. Muzika dhe Kujtimet janë të lidhura pashmangshmërisht me njëra...
14:06
PLAY
TAR Hits
Hitet që bënë Top Albania Radio-n. Muzika dhe Kujtimet janë të lidhura pashmangshmërisht me njëra...
15:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
15:02
PLAY
1KËNGËXTY
Albana Ruçi, Stenaldo Mëhilli, Kloi Vladi, Adi Pojana, Elios Shuli, Ksenja Shoshaj, DJ XXL
16:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
16:08
PLAY
1KËNGËXTY
Albana Ruçi, Stenaldo Mëhilli, Kloi Vladi, Adi Pojana, Elios Shuli, Ksenja Shoshaj, DJ XXL
17:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
17:02
PLAY
1KËNGËXTY
Albana Ruçi, Stenaldo Mëhilli, Kloi Vladi, Adi Pojana, Elios Shuli, Ksenja Shoshaj, DJ XXL
18:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
18:02
PLAY
S'e Kam me Ty
Jonida Aliçkolli, Elios Shuli, Lei Kraja, Roi Dj
19:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
19:02
PLAY
S'e Kam me Ty
Jonida Aliçkolli, Elios Shuli, Lei Kraja, Roi Dj
20:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
20:02
PLAY
Big Brother Radio
Elona Duro, Albana Ruçi, Roi Dj, Kloi Vladi
21:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
21:02
PLAY
Lancio The Playlist
Roi Dj, Kloi Vladi
22:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
22:10
PLAY
TAR Hits
Hitet që bënë Top Albania Radio-n. Muzika dhe Kujtimet janë të lidhura pashmangshmërisht me njëra...
23:00
PLAY
TAR Hits
Hitet që bënë Top Albania Radio-n. Muzika dhe Kujtimet janë të lidhura pashmangshmërisht me njëra...
00:00
PLAY
Radio is your friend
Për të pagjumët që kanë nevojë për një mik të orëve të vona. Top Albania...
06:00
PLAY
Wake Me Up
Antiola Bame, Dj Saix
07:00
PLAY
Wake Up
Blendi Salaj, Enxhi Nasufi, Neada Muçaj, DJ Vini, Danko Dj, Dj Wizii, Alis Likaj
08:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
08:02
PLAY
Wake Up
Blendi Salaj, Enxhi Nasufi, Neada Muçaj, DJ Vini, Danko Dj, Dj Wizii, Alis Likaj
09:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
09:02
PLAY
Wake Up
Blendi Salaj, Enxhi Nasufi, Neada Muçaj, DJ Vini, Danko Dj, Dj Wizii, Alis Likaj
10:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
10:02
PLAY
Live From Tirana
Elios Shuli, Stenaldo Mëhilli, Dj Wizii
11:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
11:02
PLAY
Live From Tirana
Elios Shuli, Stenaldo Mëhilli, Dj Wizii
12:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
12:02
PLAY
Live From Tirana
Elios Shuli, Stenaldo Mëhilli, Dj Wizii
13:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
13:02
PLAY
House Nation
Dori DJ
14:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
14:02
PLAY
@ The Movies
Edison Hallaçi, Edea Demaliaj, DJ XXL
14:06
PLAY
@ The Movies
Edison Hallaçi, Edea Demaliaj, DJ XXL
15:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
15:02
PLAY
1KËNGËXTY
Albana Ruçi, Stenaldo Mëhilli, Kloi Vladi, Adi Pojana, Elios Shuli, Ksenja Shoshaj, DJ XXL
16:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
16:08
PLAY
1KËNGËXTY
Albana Ruçi, Stenaldo Mëhilli, Kloi Vladi, Adi Pojana, Elios Shuli, Ksenja Shoshaj, DJ XXL
17:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
17:02
PLAY
1KËNGËXTY
Albana Ruçi, Stenaldo Mëhilli, Kloi Vladi, Adi Pojana, Elios Shuli, Ksenja Shoshaj, DJ XXL
18:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
18:02
PLAY
Pasó
Edi Manushi, Glenti Nallbani, Kloi Vladi, Gëzim Sinemati, Redi Jupi, Lorenc Jemini
19:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
19:02
PLAY
Pasó
Edi Manushi, Glenti Nallbani, Kloi Vladi, Gëzim Sinemati, Redi Jupi, Lorenc Jemini
20:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
20:02
PLAY
Merre me Long Show
Ermir Topi, Gent Hazizi, Kloi Vladi, Roi Dj
21:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
21:02
PLAY
Merre me Long Show
Ermir Topi, Gent Hazizi, Kloi Vladi, Roi Dj
22:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
22:10
PLAY
Drunk in the Coffee Shop
Nu Jack
23:00
PLAY
TAR Hits
Hitet që bënë Top Albania Radio-n. Muzika dhe Kujtimet janë të lidhura pashmangshmërisht me njëra...
00:00
PLAY
Radio is your friend
Për të pagjumët që kanë nevojë për një mik të orëve të vona. Top Albania...
06:00
PLAY
Radio is your friend
Për të pagjumët që kanë nevojë për një mik të orëve të vona. Top Albania...
07:00
PLAY
Wake Me Up
Antiola Bame, Dj Saix
08:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
08:02
PLAY
Wake Me Up
Antiola Bame, Dj Saix
09:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
09:02
PLAY
On the mic me Albanën
Albana Ruçi, Dj Saix
10:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
10:02
PLAY
The Top List
Elios Shuli, DJ XXL
11:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
11:02
PLAY
The Top List
Elios Shuli, DJ XXL
12:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
12:02
PLAY
The Top List
Elios Shuli, DJ XXL
13:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
13:02
PLAY
House Nation
Dori DJ
14:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
14:02
PLAY
TAR Hits
Hitet që bënë Top Albania Radio-n. Muzika dhe Kujtimet janë të lidhura pashmangshmërisht me njëra...
14:06
PLAY
TAR Hits
Hitet që bënë Top Albania Radio-n. Muzika dhe Kujtimet janë të lidhura pashmangshmërisht me njëra...
15:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
15:02
PLAY
1KËNGËXTY
Albana Ruçi, Stenaldo Mëhilli, Kloi Vladi, Adi Pojana, Elios Shuli, Ksenja Shoshaj, DJ XXL
16:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
16:08
PLAY
1KËNGËXTY
Albana Ruçi, Stenaldo Mëhilli, Kloi Vladi, Adi Pojana, Elios Shuli, Ksenja Shoshaj, DJ XXL
17:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
17:02
PLAY
1KËNGËXTY
Albana Ruçi, Stenaldo Mëhilli, Kloi Vladi, Adi Pojana, Elios Shuli, Ksenja Shoshaj, DJ XXL
18:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
18:02
PLAY
Ju Flet Trupi
Adi Pojana, Foni Ilia, Roi Dj
19:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
19:02
PLAY
TAR Hits
Hitet që bënë Top Albania Radio-n. Muzika dhe Kujtimet janë të lidhura pashmangshmërisht me njëra...
20:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
20:02
PLAY
Big Brother Radio
Elona Duro, Albana Ruçi, Roi Dj, Kloi Vladi
21:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
21:02
PLAY
House Classics
Dj Saix
22:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
22:10
PLAY
Hip Hop On Top
Kloi Vladi
23:00
PLAY
TAR Hits
Hitet që bënë Top Albania Radio-n. Muzika dhe Kujtimet janë të lidhura pashmangshmërisht me njëra...
00:00
PLAY
Radio is your friend
Për të pagjumët që kanë nevojë për një mik të orëve të vona. Top Albania...
06:00
PLAY
Radio is your friend
Për të pagjumët që kanë nevojë për një mik të orëve të vona. Top Albania...
07:00
PLAY
Wake Me Up
Antiola Bame, Dj Saix
08:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
08:02
PLAY
Wake Me Up
Antiola Bame, Dj Saix
09:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
09:02
PLAY
Botë e Çuditshme
Ksenja Shoshaj, Dj Saix
10:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
10:02
PLAY
Best shows of the week
Dj Saix
11:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
11:02
PLAY
Best shows of the week
Dj Saix
12:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
12:02
PLAY
Best shows of the week
Dj Saix
13:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
13:02
PLAY
Best shows of the week
Dj Saix
14:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
14:02
PLAY
@ The Movies
Edison Hallaçi, Edea Demaliaj, DJ XXL
14:06
PLAY
@ The Movies
Edison Hallaçi, Edea Demaliaj, DJ XXL
15:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
15:02
PLAY
1KËNGËXTY
Albana Ruçi, Stenaldo Mëhilli, Kloi Vladi, Adi Pojana, Elios Shuli, Ksenja Shoshaj, DJ XXL
16:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
16:08
PLAY
1KËNGËXTY
Albana Ruçi, Stenaldo Mëhilli, Kloi Vladi, Adi Pojana, Elios Shuli, Ksenja Shoshaj, DJ XXL
17:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
17:02
PLAY
1KËNGËXTY
Albana Ruçi, Stenaldo Mëhilli, Kloi Vladi, Adi Pojana, Elios Shuli, Ksenja Shoshaj, DJ XXL
18:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
18:02
PLAY
TAR Hits
Hitet që bënë Top Albania Radio-n. Muzika dhe Kujtimet janë të lidhura pashmangshmërisht me njëra...
19:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
19:02
PLAY
Një ngjarje dy të vërteta
Edison Hallaçi, Dj Saix
20:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
20:02
PLAY
Lancio
Albana Ruçi, Kloi Vladi, Roi Dj
21:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
21:02
PLAY
Lancio
Albana Ruçi, Kloi Vladi, Roi Dj
22:00
PLAY
News - Ngjarjet Kryesore
Antiola Bame, Dorjana Lato, Eriselda Doko, Edison Hallaçi
22:10
PLAY
Selected by
Dori DJ, DJ XXL, DJ Vini, Kloi Vladi, Dj Wizii, Danko Dj
23:00
PLAY
Selected by
Dori DJ, DJ XXL, DJ Vini, Kloi Vladi, Dj Wizii, Danko Dj