TAR Hits

Hitet që bënë Top Albania Radio-n. Muzika dhe Kujtimet janë të lidhura pashmangshmërisht me njëra tjetrën. Shumë pak forma arti arrijnë të krijojnë momente të pashlyeshme dhe të papërsëritshme në memorien tonë personale dhe kolektive.

Në këto dy dekada plus, hitet më të suksesshme nga artistët e atyre dhe këtyre ditëve vijnë të ndërthurura me informacione të shkurtra për të thirrur nostalgjinë e të shkuarës dhe për të futur dëgjuesin në një ‘Feel Good Mood’ çdo ditë të javës.

Çdo ditë: 14:30, 18:00, 22:00