Thënia e ditës

Fjalët janë të argjendta dhe heshtja është e artë.

Johnny Depp