Thënia e ditës

Një mendje e gjitha logjike është si një thikë me teh të mprehtë. Gjakos dorën e atij që e përdor!

Rabindanath Tagore

NEWSLETTER

NEWSLETTER