Thënia e ditës

Nuk mund ta kalosh kurrë oqeanin nëse s’ke guxim të shohësh mbrapa që bregu nuk duket…

Cristoforo Colombo

NEWSLETTER

NEWSLETTER