Thënia e ditës

Armiku më i madh i diturisë nuk është injoranca, por iluzioni i diturisë…!

Stephen Hawking

NEWSLETTER

NEWSLETTER