Thënia e ditës

Një yll në një shesh xhirimi filmi është si një bombë me sahat. Kjo bombë duhet të çaktivizohet në atë mënyrë që njerëzit të mund ta prekin pa frikë.
Jack Nicholson