Thënia e ditës

Fuqia qëndron në copëtimin e mendjeve njerëzore dhe bashkimin e tyre përsëri në forma të reja sipas zgjedhjes suaj!

George Orwell

NEWSLETTER

NEWSLETTER