Thënia e ditës

Unë do të rroj deri sa ta shoh Shqipërinë tonë të lirë dhe të madhe, e pastaj me gëzim le të vdes…

Jeronim de Rada

NEWSLETTER

NEWSLETTER