Thënia e ditës

Një shtëpi e ndarë më dysh, nuk mund të qëndrojë gjatë në këmbë!

Abraham Lincoln