Thënia e ditës

Më të fortët nga të gjithë luftëtarët janë këto të dy: Koha dhe durimi!

Leon Tolstoy

NEWSLETTER

NEWSLETTER