Thënia e ditës

Dhjetë përqind e jetës varet nga ajo që ndodh, ndërsa nëntëdhjetë përqind nga mënyra sesi ne reagojmë…

Charles Swindoll