Thënia e ditës

Ai që dëshiron ta ndryshoje botën, fillimisht duhet të ndryshojë veten e tij!

Sokrati