Thënia e ditës

Njeriu nuk mëson ndonjë gjë të madhe kur dëgjon fjalimet e veta!

George Clooney

NEWSLETTER

NEWSLETTER