Thënia e ditës

Më të varfër se ata që s’kanë të hanë, janë ata që s’kanë të ngopur.

Seneka