Thënia e ditës

Unë nuk njoh asnjë shenjë tjetër superioriteti nga njeriu tek njeriu, përveç mirësjelljes!

Bethoven

NEWSLETTER

NEWSLETTER