Aktualitet

Ndërprerja energjetike e 21 qershorit, hetime nga ENTSO-E!

Me anë të një deklarate për shtyp, Rrjeti Evropian i Operatorëve të Sistemit të Transmetimit për Energjinë Elektrike (ENTSO-E) njoftoi se do të kryejë një hetim të detajuar të incidentit në sistemin energjetik të Evropës Kontinentale dhe kjo me mbështetjen e një paneli ekspertësh, sipas https://www.entsoe.eu/news.

Më 21 qershor 2024 rreth orës 12:20, një incident i madh në rrjet ka ndodhur në pjesën juglindore të sistemit energjetik të Evropës Kontinentale.

Incidenti rezultoi në ndërprerje të rrjeteve elektrike të Shqipërisë, Malit të Zi, Bosnje-Hercegovinës dhe një ndërprerje të pjesshme në Kroaci.

OST-të e prekura, me mbështetjen e OST-ve fqinje, rikthyen energjinë në rrjetet e tyre brenda rreth dy orësh duke synuar minimizimin e ndikimit të ndërprerjes tek konsumatorët. ENTSO-E aktualisht është duke mbledhur të gjitha të dhënat teknike relevante për këtë ngjarje nga OST-të e prekura dhe do të ofrojë më shumë informacion sa më shpejt të jetë e mundur.

Në përputhje me metodologjinë e shkallës së klasifikimit të incidenteve, Komiteti i Operacioneve të Sistemeve i ENTSO-E do të kryejë një hetim të detajuar të kësaj ngjarjeje në javët në vijim, me mbështetjen e një paneli ekspertësh.