Aktualitet

290 milion euro detyrimi për ish-të përndjekurit/Shlyerje e ngadaltë!

Ish-të përndjekurit që kanë përfituar dëmshpërblim duhet të presin të paktën 3 dekada për të marrë plotësisht atë që iu është llogaritur dhe i takon. Kontrolli i Lartë i Shtetit, (KLSH) vëren se nëse do të ecet me këto ritme ku çdo vit miratohet në buxhet një shumë e papërfillshme në raport me totalin, mbyllja e këtij kapitulli do të jetë shumë afatgjatë. Në një raport thuhet:

Vlera e detyrimit të mbetur për ish të përndjekurit politik deri në fund të viti 2022 është 29.88 miliardë lekë (290 milion euro) dhe nëse buxhetimi dhe çelja e fondit për ish të përndjekurit do të vazhdojë me këtë ritëm apo më të ulet, ky detyrim do të mund të shlyhet mesatarisht pas rreth 30 vitesh.

Për vitin 2024, shuma e miratuar për këtë kategori është 1 miliard lekë. Mënyra e kompensimit për ish të përndjekurit ka ndryshuar vazhdimisht që nga koha e qeverisjes së djathtë e deri më sot.

Në vitet 2009-2018, sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, në atë kohë ishin mbi 13 mijë dosje të miratuara të aplikuara nga ish të përndjekurit politikë. Kategoritë që përfitonin këtë dëmshpërblim ndaheshin në parësore e dytësore.

Për parësorët në ato vite u miratua dhënia e 8 kësteve me shuma 1 milion dhe jo më të vogla se 100 mijë lekë teksa u kërkua që të shtohej edhe një këst i 9-të për shkak se kishte ende dëmshpërblim të pashpërndarë për disa raste.

Ritmi i pagesave ka ardhur në rënie nga viti në vit. Nga 2010-ta e deri më 2014-ën janë shpërndarë 7.9 miliardë lekë. Nga viti 2014 e deri më 2018-ën, 9.1 miliardë. Në vitet 2019-2020, shuma e dhënë ishte 2.19 miliardë lekë.

Nga viti 2021 përfshirë planifikimin e bërë për këtë kategori në buxhetin e vitit 2024, në total, fondi është pak më shumë se 4 miliardë lekë. Pra, gjithsej janë rreth 23 miliardë lekë të shpërndara për këtë kategori dhe mbetet akoma më shumë se gjysma ende e pashlyer.

Këto janë pagesa të kryera cash nga Buxheti i Shtetit ndërsa ndër vite ka pasur edhe forma të tjera të lidhura me avancim privatizimi me bono privatizimi, ku për herë të fundit kjo shumë e raportuar ishte në vitin 2018 e llogaritej në rreth 34 milion dollarë./Monitor