Health & Beauty Lifestyle

Arsyet se përse prindërit duhet të inkurajojnë pavarësinë e fëmijëve, flet psikologia e njohur!

Heqja dorë graduale e përgjegjësive i lejon fëmijët të zhvillojnë aftësitë e nevojshme për jetën e përditshme. Duke kryer në mënyrë të pavarur detyra të thjeshta, të tilla si veshja ose përgatitja e vakteve të thjeshta, fëmijët fitojnë besim dhe një ndjenjë pavarësie. Psikologia e fëmijëve Jaimie Bloch veçoi disa arsye se pse është e rëndësishme të inkurajohet pavarësia tek fëmijët.

Nxit besimin dhe vetëvlerësimin, si dhe motivimin dhe këmbënguljen në shkollë; nxit besimin në aftësi, u jep atyre besimin se janë të aftë të kujdesen për veten, gjë që i bën ata të qëndrueshëm ndaj sfidave; kontribuon në një ndjenjë kontrolli mbi jetën dhe neutralizon ndikimin negativ të stresit dhe ankthit; zhvillon një nivel të vetëdijes dhe ndjeshmërisë ndaj të tjerëve që i mëson ata të ndihmojnë njerëzit përreth tyre. Marrja e vendimeve dhe zgjedhjeve nga ana tjetër kontribuon në përgjegjësinë dhe të kuptuarit se veprimet kanë pasoja në jetën reale.

Kjo i ndihmon ata të zhvillojnë aftësi të rëndësishme si zgjidhja e problemeve, marrja e vendimeve dhe të ngjashme, planifikimi, peshimi i të mirave dhe të këqijave, marrja e vendimeve të informuara dhe organizimi i ideve në veprime. Bloch nënvizoi se:

Kur fëmijët janë të vegjël, ne shpenzojmë shumë kohë duke marrë vendime në emër të tyre. Shpesh mund të arrijmë në pikën ku mendojmë se e dimë se çfarë është më e mira për ta, por kjo sjellje nuk i ndihmon fëmijët të zhvillojnë ndjenjën e pavarësisë. Kur ne aplikojmë një qasje fleksibile ndaj prindërimit, kjo na lejon të çlirohemi nga pritshmëritë dhe besimet tona se si duhet të sillen fëmijët tanë.