Libera Resulaj

Libera Resulaj, gazetare web-i pranë Top Albania Radio-s dhe Gazeta Shqip. Pjesë e Top Media që prej 1 qershor 2022, në moshën 19-vjeçare. Vazhdon studimet Bachelor për Gazetari dhe Komunikim në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë në Universitetin e Tiranës. Libera numëron mbi qindra artikuj lifestyle të prodhuara prej saj.

Follow Libera