Aktualitet

MIE nis kërkimet për kompaninë që do monitorojë kontratën konceisonare në Triport Vlorë!

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka nisur kërkimet për kompaninë që do të monitorojë zbatimin e kontratës konceisonare për Projektimin, Ndërtimin dhe Mirëmbajtjen e “Portit të Integruar” në Portit të Integruar., miratuar me VKM nr. 299, datë 11.5.2022.

Në një procedurë të çelur këtë të hënë njoftohet se fondi limit është 67 milionë lekë apo më shumë se 660 mijë euro. Sipas termave të referencës që shoqërojnë këtë procedurë inxhinierit të pavarur i kërkohet të ofrojë ekspertizë në të gjitha fushat e Koncesionit pa përjashtim. Çdo aspekt i ecurisë së Koncesionit duhet t’i nënshtrohet certifikimit në bazë të Sistemeve të tij të cilësisë dhe auditimit sa i takon cilësisë në lidhje me rezultatet e Koncesionarit me cilësi të siguruar dhe kontrolluar.

“Roli kryesor i IP do të përfshijë të gjitha funksionet e përgjithshme dhe specifike dhe përgjegjësitë të cilat janë të përcaktuara në Kontratën e Koncesionit/PPP, si dhe çdo funksion apo përgjegjësi që nuk mund të specifikohen” thuhet në dokument.Kjo nuk është hera e parë që MIE çel këtë tender pasi një procedurë e njëjtë u çel edhe në muajt e fundit të 2023-it por që nuk u finalizua me një kontratë.

Porti i Triportit

“Porti i Integruar ne Triport, Vlorë parashikohet të ndërtohet 9 km në Veri-Lindje të qytetit të Vlorës dhe konkretisht në portin e peshkimit të këtij qyteti të quajtur “Triport”.

Porti ndodhet në bregdetin Jugor të Shqipërisë, afërsisht 160 km në veri të kufirit tokësor me shtetin e Greqisë dhe konkretisht 167 km larg nga pika kufitare më e madhe me Greqinë që është Kakavia, 150 km (80 Nm) nga deti deri në Portin e Korfuzit dhe vetëm 90 km (50 Nm) nga rajoni i Puglias në Itali. Kufiri tokësor me Malin e Zi është afërsisht 244 km në veri të Vlorës, dhe hyrja në Gjirin e Kotorrit (gjithashtu formon kufirin tokësor midis Malit të Zi dhe Kroacisë) është 125 Nm me det.

Porti i Peshkimit “Triport” ndodhet rreth 3 km në veri të Portit të Vlorës, midis Terminalit të përpunimit të naftës dhe nënprodukteve të saj “Petrolifera Italo-Albanese) PIA dhe TEC Vlorë, ndërsa nga Juglindja kufizohet me Parkun Industrial Vlorë. Porti është i rrethuar nga pylli i Sodës ku në këtë zonë ndodhen edhe shumë aktivitete private kryesisht argëtimi në fushën e kulinarisë” thuhet në dokumente.

Konceisoni  i portit

Kontrata e koncesionit u fitua nga një konsorcium ku bëjnë pjesë “Agbes Construcion” sh.p.k., “Besta”sh.p.k., “Premium Construction &Maintenance” sh.p.k., “ITE Grup” sh.p.k. dhe “ArkonStudio” sh.p.k të cilët u shpallën fitues në një procedurë prokurimi në vitin 2021. Kontrata që ka në objekt “Dhënie me koncesion/partneritet publik privat për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e “Portit të Integruar” në Triport Vlorë” ka një afat 10 vjeçare.

Sa i takon financimit investimi do te kryhet nga Koncesionari dhe qeveria do të nisë të paguajë për punën e bërë me mbarimin e investimit. “Pagesat e disponueshmerise do te fillojnë te paguhen pas ndërtimit te plote dhe dorëzimit përfundimtar te objektit dhe jo me pare se viti 2025” thuhet në dokument. Vlera e përgjithshme e projektimit + ndërtimit + mirëmbajtje është 44,900,000 Euro, ku vetëm vlera e ndërtimit është 38,900,000 Euro. –monitor–