Aktualitet

Porti Durrës, eurokomisioneri Varhelyi i përgjigjet Alibeajt: Projektet të jenë transparente!

Eurokomisioneri për Zgjerimin, Oliver Varhelyi iu përgjigj letrës që nëntorin e kaluar i dërgoi kreu i grupit parlamentar demokrat, Enkelejd Alibeaj lidhur me shqetësimet për shkeljet e supozuara të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit për projektin e Portit të Durrësit.

Alibeaj shprehej se “projekti shkel Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit lidhur me parimet e konkurrencës së lirë dhe mosdiskriminimit”, ndërsa theksonte se “kompania është e përjashtuar nga taksat”. Nga Komisioni Europian kërkonte hetimin mbi përputhshmërinë e marrëveshjes me parimet dhe standardet e MSA-së e të legjislacionit europian. Gjithashtu, nënvizonte se “në një investim 2.1 miliardë euro, investitori ofron 160 milion euro, ndërsa pjesa tjetër prej 1.94 miliardësh do të sigurohet nga palë të treta të panjohura”.

Sipas Varhelhyit, “instrumentet ligjore dhe financiare në fushën e prokurimeve publike e koncesioneve, duke përfshirë marrëveshjet ndërqeveritare të lidhura me vendet e treta për zbatimin e projekteve të përbashkëta, duhet të jenë në përputhje me parimet e transparencës, trajtimit të barabartë dhe mosdiskriminimit”.

I nderuar zoti Alibeaj,

Bruksel, 25 janar 2023

Faleminderit për letrën e datës 18 nëntor, në të cilën shprehni shqetësimet tuaja në lidhje me shkeljet e supozuara të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit të BE-së (MSA) dhe ligjit të BE-së që rrjedhin nga Projekti i Portit të Durrësit.

Komisioni Europian i kushton rëndësinë më të madhe përputhshmërisë me standardet e MSA-së dhe BE-së. Kur bëhet fjalë për marrëveshjet ndërkombëtare me vendet e treta, qëndrimi i Bashkimit Europian është i qartë dhe ai është ngritur vazhdimisht, duke përfshirë edhe Këshillin e fundit të Stabilizim-Asociimit BE-Shqipëri, që u zhvillua në mars 2021.

Të gjitha instrumentet ligjore dhe financiare që janë përdorur në fushën e prokurimeve publike dhe koncesioneve, duke përfshirë marrëveshjet ndërqeveritare të lidhura me vendet e treta për zbatimin e projekteve të përbashkëta, duhet të jenë në përputhje me parimet e transparencës, kornpetition, trajtimit të barabartë e mosdiskriminimit.

Komisioni është në konsultime të vazhdueshme me përfaqësuesit e qeverisë për prioritetet e investimeve të Shqipërisë. Sigurisht që ne i kemi ndjekur nga afër edhe zhvillimet në lidhje me Projektin e Portit të Durrësit.

Sipas vendimit të Këshillit të Ministrave, aktivitetet e ngarkesave të Portit të Durrësit janë planifikuar të zhvendosen në Porto Romano. Si rezultat i modifikimit në projekt dhe ndryshimit të përdorimit të Portit të Durrësit, Komisioni anuloi grantin e mbetur të WBIF për investimin për këtë projekt specifik.

Komisioni u informua siç duhet për miratimin e fundit të ligjit për rizhvillimin dhe se Autoriteti Portual i Durrësit kishte nënshkruar një kontratë shërbimi për përgatitjen e projektit të detajuar për aktivitetet e ngarkesave në Porto Romano, të transferuara nga Porti i Durrësit.

Conunission është gati të mbështesë dhe të akomodojë projekte të mëtejshme investimi në lidhje me projektin e zhvillimit të ri komercial të Porto Romanos nëse kërkohet. Eshtë objektivi ynë i përbashkët për të mbështetur zhvillimin ekonomik të Shqipërisë. Mund të vazhdoni të mbështeteni në mbështetjen time.