Fashion Lifestyle

Pse nxënësit duhet të veshin uniforma?!

Uniformat e shkollës janë një mënyrë kyçe për të zhvilluar ndjenjën e bashkimit midis studentëve dhe stafit, por tema është ende një nga më të debatuarat jashtë shkollave. Nga kodet e veshjes deri te siguria e përmirësuar, në këtë artikull, ne do të diskutojmë përfitimet e gjera të veshjes së uniformave të shkollës.

1. Krijoni kohezion

Kur të gjithë nxënësit veshin të njëjtat veshje çdo ditë në shkollë, kjo nivelon fushën e lojës. Çdo pritshmëri se çfarë të veshin hiqet dhe fëmijët zhvillojnë një ndjenjë më të madhe barazie. Fëmijët e të gjitha formave socio-ekonomike fillojnë nga e njëjta pikënisje. Pa uniforma, fëmijët me prejardhje më të varfër mund të ndjehen të izoluar nëse prindërit e tyre nuk janë në gjendje të përballojnë stilet më të fundit të veshjeve.

2. Zvogëloni potencialin për bullizim

Pa uniformat shkollore, rritet mundësia që fëmijët të ngacmojnë dhe tallen me njëri-tjetrin. Njerëzit përdorin veshje për t’u shprehur, fëmijët nuk janë të ndryshëm në këtë drejtim. Mjerisht, kur një fëmijë shprehet në një mënyrë të ndryshme nga të gjithë të tjerët, mund të krijojë një pikë ndryshimi midis një fëmije dhe një tjetri. Përsëri, këto dallime mund të përforcohen nga pabarazitë socio-ekonomike midis familjes së një fëmije dhe një tjetër.

3. Përmirësoni etikën e studimit

Nëse një fëmijë ndihet sikur nuk i përshtatet, ose nuk ka veshjet më të fundit dhe më të mira, mund të dëmtojë besimin e tij. Mungesa e besimit mund të jetë një nga pengesat më të rëndësishme për rritjen akademike. Futja e një uniforme shkollore e heq këtë mundësi, që do të thotë se fëmija juaj ka më pak për t’u shqetësuar dhe më shumë arsye për të qenë i sigurt në klasë.