Lifestyle

Qytetarët e BE-së preferojnë librat e printuar në vend të librave elektronikë/Studim!

Përqindja e qytetarëve të BE-së që blejnë libra, revista ose gazeta të shtypura në internet është ende dukshëm më e lartë se ata që blejnë libra elektronikë, revista ose gazeta. Kjo sipas një sondazhi të ri të Eurostat. Në nivel të BE-së, në vitin 2023, 13.4% e atyre që kanë bërë një blerje në tre muajt para sondazhit kanë blerë një libër të printuar në internet. Ishte më shumë se në vitin 2022 (12.7%), por më pak se në vitin 2021 (14.5%).

Në periudhën e vëzhguar, 7.2% e qytetarëve në BE blenë një libër elektronik krahasuar me 6.6% në vitin 2022 dhe ngjashëm me vitin 2021. Përqindja më e lartë e qytetarëve që blenë një libër të shtypur në tre muajt e vitit 2023 para sondazhit ishte në Holandë, në Luksemburg dhe Irlandë, mbi 20% dhe më e vogla, pak më shumë se 1%, në Qipro.

Në të njëjtën kohë, numri më i madh i atyre që blenë një e-libër u regjistrua në Danimarkë, 22% dhe më i ulëti në Qipro, më pak se 1%. Danimarka dhe Finlanda janë të vetmet vende anëtare të BE-së ku më shumë njerëz blenë libra elektronikë sesa të shtypur. Një studim i ri i publikuar në revistën “Social Scienceand Medicine” ka treguar që njerëzit të cilët lexojnë një libër jetojnë më gjatë se ata të cilët nuk lexojnë.

Hulumtuesit e Universitetit amerikan Yale kanë studiuar shprehitë e leximit të 3.635 pjesëmarrësve më të vjetër se 50-vjeç. Të intervistuarit janë ndarë në tri grupe në ata të cilët nuk lexojnë, në ata të cilët lexojnë më pak se 3,5 orë në javë dhe në ata të cilët lexojnë më shumë se 3,5 orë në javë. Hulumtuesit kanë ndjekur çdo grup madje gjatë 12 viteve.

Njerëzit të cilët kanë lexuar më shumë kanë qenë gratë e arsimuara me të ardhura të larta. Gjatë hulumtimit është konstatuar se si të dy grupet e lexuesve kanë jetuar më gjatë se ata të cilët nuk kanë lexuar libra. Personat të cilët kanë lexuar më shumë se 3,5 orë në javë, kanë jetuar plot 23 muaj më gjatë se njerëzit të cilët nuk kanë lexuar fare. Hulumtuesit kanë nxjerrë përfundimin që jetëgjatësia është e mundshme të zgjatet me aktivitetin e thjeshtë siç është leximi.