Botë e Çuditshme

4 dele regjistrohen në shkollë për të shmangur mbylljen e klasës!

Mungesa e nxënësve në një shkollë në Nitting-Voyer-Hermelange të Francës verilindore, i ka shtyrë prindërit e nxënësve drejt një zgjidhjeje të padëgjuar më parë për të shmangur mbylljen e një klase, duke regjistruar katër dele. Nisma, e zyrtarizuar me një kartë me emrat dhe mbiemrat e kafshëve, përfaqëson një provokim kundër ligjit francez, i cili kërkon mbylljen e të gjitha klasave të shkollës nëse nuk arrihet një numër minimal nxënësish. Mbarështuesi i deleve të regjistruara është gjithashtu prind i disa fëmijëve në institutin pranë Sarrebourg.

Lista e nxënësve në shkollën e bashkimit Nitting-Voyer-Hermelange, e përbërë nga pesë klasa, mbeti në 94, kundrejt kufirit minimal prej 98 nxënësish të vendosur nga Ministria Franceze e Arsimit. Siç raportojnë prindërit për mediat lokale, protestat kundër këtij ligji absurd nuk kanë arritur asgjë.

Krahas synimit për protestë dhe provokim, prindërit e studentëve janë përballur me respektimin e plotë të rregullave burokratike. Formulari i regjistrimit për secilën dele përmban shënimin e dy prindërve, adresën e vendbanimit dhe datën e lindjes. Komuna më pas përcolli dosjet e John Deere, Valériane Deschamps, Phil Tondus dhe Marguerite Duprès në Arsimin Kombëtar. Katër delet më pas u mirëpritën në shkollë me shenja mirëseardhjeje nga shokët e tyre të klasës, të kompletuar me akomodim në një rrethim jashtë institutit.