Bota

Ndryshimet klimatike po përjetohen me ankth! Sipas Google, më të prekura janë vendet nordike!

Pyetjet e kërkimit në internet në lidhje me “ankthin e klimës” janë rritur, sipas të dhënave të mbledhura nga Google dhe publikuar nga BBC.

Studimet sugjerojnë gjithashtu se gratë janë më të prekura nga ankthi klimatik sesa burrat.
Rritja e zjarreve, përmbytjeve dhe thatësirave në mbarë botën janë vetëm disa nga shenjat shumë të dukshme të ndryshimit të klimës.

Ajo që raportohet më pak është ndikimi i ndryshimeve klimatike në mendjet njerëzore. Ankthi i klimës – i përcaktuar si ndjenja e shqetësimit për ndikimet e ndryshimeve klimatike – është raportuar globalisht, veçanërisht tek fëmijët dhe të rinjtë.

Të dhënat nga Google Trends tregojnë se pyetjet e kërkimit në lidhje me “ankthin e klimës” janë rritur në mënyrë dramatike. Pyetjet e kërkimit në anglisht rreth “ankthit të klimës” në 10 muajt e parë të 2023 janë 27 herë më të larta se e njëjta periudhë në 2017. Ka pasur rritje të lidhura me ankthin klimatik në gjuhë të tjera botërore gjatë së njëjtës periudhë.

Të dhënat kombinojnë pyetjet e kërkimit për “ankth klimatik” dhe “eko-ankth”, terma që përdoren shpesh në të njëjtën mënyrë, por që kanë kuptime paksa të ndryshme. Ankthi i klimës është ankthi i lidhur posaçërisht me ndërgjegjësimin për ndryshimet klimatike. Eko-ankthi është një ankth më i përgjithshëm i lidhur me ndërgjegjësimin për kërcënimet ndaj shëndetit mjedisor, duke përfshirë ndotjen dhe humbjen e biodiversitetit.

Vendet nordike kishin pjesën më të madhe të pyetjeve globale të kërkimit në lidhje me ankthin klimatik gjatë pesë viteve të fundit. Në fakt, Finlanda, Suedia, Danimarka dhe Norvegjia përbënin më shumë se 40% të pyetjeve të kërkimit në lidhje me “ankthin e klimës”.

Vendet si Kili, Filipinet dhe Afrika e Jugut përfaqësonin pjesë më të vogla të pyetjeve të kërkimit. Vendet me volum të ulët kërkimi janë përjashtuar nga analiza.

Google thotë se ka vërejtur gjithashtu një rritje globale të pyetjeve të kërkimit për të ardhmen e planetit së bashku me pyetjet rreth mjedisit në 12 muajt e fundit. Të dhënat tregojnë një rritje të pyetjeve për të ardhmen së bashku me ndryshimet klimatike (rritje 120%), përshtatjen (rritje me 120%), qëndrueshmërinë (deri në 40%) dhe emetimet e gazeve serrë (rritje 120%) në 12 muajt e fundit.
Ndikimet indirekte dhe afatgjata të ndryshimeve klimatike mund të jenë gjithashtu të dëmshme për mirëqenien e grave dhe vajzave.