Botë e Çuditshme

Një analizë ADN-je zbulon sindromën Down tek njerëzit parahistorikë!

Një analizë e re e ADN-së antike ka zbuluar se defekte të rralla të drejtuara nga gjenet, si sindroma Down, kanë ndodhur te qeniet njerëzore për shumë mijëra vjet. Jo vetëm që ekzistonin defektet e lindjes, por këto foshnje shpesh varroseshin me kujdes nga komuniteti i tyre. Sipas studiuesve kjo sugjeron se ata ishin përfshirë si pjesë e komunitetit pavarësisht dallimeve të tyre,

Gjashtë raste të sindromës Down dhe një rast i sindromës Edward (një gjendje më e rëndë) janë gjetur në ADN-në e mbijetuar të popullatave njerëzore që jetonin në Spanjë, Bullgari, Finlandë dhe Greqi 4500 vjet më parë. Këto rezultate erdhën nga analiza e ADN-së e rreth 10,000 njerëzve të lashtë që kërkonin trisomi autosomale, një defekt i lindur në të cilin njerëzit mbajnë një kopje shtesë të një prej 22 kromozomeve të parë.