Lifestyle

Punësimi i të moshuarve në organizata, a është më një trend?!

Një sondazh i vitit të kaluar raportoi se 31% e pensionistëve kanë dëshirën për t’u kthyer në punë për shkak të inflacionit dhe shqetësimit për të ardhmen e tyre financiare. Por, a duhet organizatat të punësojnë punëtorë më të vjetër? Sigurisht që po! Por, për profesionet me përvojë në burime njerëzore e dinë se mosha dhe stereotipizimi i punëtorëve të moshuar është shumë i zakonshëm në shumë organizata.

Sekreti i vogël i korporatave është se diskriminimi në moshë është përgjithësisht i pranuar, edhe nëse nuk synohet. Shumë mendojnë se punëtorët e moshuar janë më të ngadaltë, më pak teknikisht të aftë, të patrajnueshëm, më pak të angazhuar dhe përgjithësisht shumë të modës së vjetër për t’u përshtatur me vendet moderne të punës. E vërteta është se punëtorët e moshuar mund të jenë një e mirë e madhe për shumë organizata.

Në mënyrë të veçantë, punëtorët e moshuar shpesh kanë aftësi shumë të mira të cilat janë të bazuara në vitet e tyre të përvojës. Ata janë përgjithësisht të besueshëm dhe të qëndrueshëm. Një artikull i vitit 2020 në “Journal of Business Diversity” zbuloi se punëtorët e moshuar, ata mbi 63-vjeç kishin nivele më të larta të angazhimit në vendin e punës se çdo moshë më e re.

Shumë punëtorë të moshuar janë mentorë të shkëlqyeshëm për punëtorët e rinj, veçanërisht në lidhje me të menduarit strategjik, orientimin e politikave të korporatave brenda organizatave dhe ndërlikimet e punës që fitohen vetëm me përvojën.

Ndërkaq, sipas një studim të ri të punosh më pak orë shoqërohet me kënaqësi më të lartë nga jeta. Studiuesit ishin të interesuar të hetonin lidhjen midis kohës së kaluar në punë dhe kënaqësisë nga jeta. Ata gjithashtu u përpoqën të shqyrtonin efektet e besimit social të përfshirjes sociale, ndjenjave të sigurisë dhe digjitalizimit në kënaqësinë e jetës.