Botë e Çuditshme Lifestyle

Vendi që ka më shumë tempuj fetarë sesa spitale dhe shkolla së bashku!

Brazili është shtëpia e më shumë tempujve fetarë sesa spitaleve dhe shkollave së bashku. Regjistrimi i vitit 2022 i kryer nga Instituti Kombëtar i Statistikave numëronte 579 700 kisha, tempuj ungjillorë, sinagoga dhe qendra të feve afro-braziliane, për një normë mesatare prej 286 për 100 mijë banorë. Në përgjithësi, shkollat ​​e të gjitha niveleve dhe universiteteve nuk i kalojnë 264 400, e barabartë me një normë prej 130 për 100 mijë banorë.

Akoma më të pakta janë objektet e kujdesit shëndetësor publik privat të cilat arrijnë në 247 500 njësi, 122 për 100 mijë banorë. Rajoni Verior është ai me raportin më të lartë ndërmjet numrit të instituteve fetare dhe popullsisë së përgjithshme.

Në shtetet e Acre, Amapá, Amazonas, Para, Rondônia, Roraima dhe Tocantins ka 79,650 kisha, për një normë prej 459 për 100 mijë banorë, pothuajse dyfishi i mesatares kombëtare. Përkundrazi, rajoni jugor (Parana, Rio Grande do Sul dhe Santa Catarina) ka raportin më të ulët midis numrit të kishave dhe popullsisë, me 226 institute për 100 mijë banorë.