Botë e Çuditshme Lifestyle

Na thoni si e përdorni letrën higjienike t’ju themi më shumë për personalitetin tuaj!

Një letër higjienike mund të thotë shumë për ne dhe personalitetin tonë dhe kjo është vërtetuar shkencërisht.  I ashtuquajturi “Testi i personalitetit me letër higjienike”, i krijuar nga mjekja Gilda Carle, është bërë viral kohët e fundit, teksa tregon se si mënyra se si e varni letrën higjienike zbulon veçori të jashtëzakonshme për personalitetin tuaj.

Testi në fjalë hipotezon se ka një lidhje mes mënyrën se si ne e varim dhe përdorim letrën higjienike dhe personalitetit tonë. Carle anketoi një grup prej 2000 burrash dhe grash midis moshës 18-75 vjeç për këtë hipotezë. Në anketë, pjesëmarrësve iu drejtuan pyetje rreth varjes dhe përdorimit të letrës higjienike dhe se sa të sigurt ishin ata ndaj të tjerëve. Duke thënë se rezultatet e testit janë drejtpërdrejt proporcionale me njëra-tjetrën, Carle thotë se rezultatet vërtetojnë hipotezën e tij.

Ju mund të keni një personalitet të bindur nëse pjesa e varur e letrës higjienike është e kthyer nga brenda dhe e varni nga poshtë lart. Në botën e Carle ata janë të bindur, empatikë, të durueshëm dhe të adaptueshëm. Nëse e varni letrën higjienike nga lart poshtë dhe letra e varur është përballë jush, jo nga brenda, kjo do të thotë se keni një personalitet mbizotërues. Ju mund të keni një personalitet të hapur dhe me frymë lideri. Carle thotë gjithashtu se disa njerëz të anketuar ndryshojnë pozicionin e letrës higjienike kur përdorin tualetin jashtë shtëpive të tyre. Zakonisht ata që e bëjnë këtë janë ata me personalitete dominuese.