Angazhimi i të rinjve në komunitet, diversiteti, nxitja e vullnetarizmit | YOUTH POWER
Youth Power - Podcast • 15:42 04/07/2022
Aspekti i vullnetarizmit në shoqëri dëshmon për shkallën e angazhimit dhe përgjegjësisë sociale të të rinjve. Të nxisësh vullnetarizmin tek të, si formë e angazhimit qytetar, trajnimit profesional dhe rritjes së kapitalit të tyre social e shoqëror mbetet një sfidë ama krijimi i modeleve të bashkëpunimit mes të rinjve vullnetarë dhe strukturave shtetërore, në ndihmë të komuniteteve lokale në raste emergjencash natyrore, dhe jo vetëm nuk kanë munguar dhe nuk mungojnë. Por a mund të bëhet më shumë. Sigurisht që po. Ky projekt/aktivitet organizohet në kuadër të programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022 me mbështetjen e Kongresit Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë. Stenaldo Mëhilli Megi Ruka Kevin Topi Ensara Reçi Mariza Rama Dj Ankloe
Të rinjtë dhe përfshirja në vendimmarrje për çështje të rëndësishme të vendit | YOUTH POWER
Youth Power - Podcast 19:53 14/11/2022
Çfarë i ofron Shqipëria të rinjve që ata të qendrojnë në vendin tonë?!
Youth Power - Podcast 09:11 03/08/2022
Tirana pikë takimi për rininë shqiptare europiane dhe Ballkanin/Zhvillimi i turizmit në vendin tonë!
Youth Power - Podcast 14:50 25/07/2022
Mbështetja e të rinjve në fushën e teknologjisë në Shqipëri! | YOUTH POWER
Youth Power - Podcast 15:05 18/07/2022
Hapësirat mediatike për të rinjtë dhe roli i medias tek rinia, sa ndikon në këndvështimin e tyre?!
Youth Power - Podcast 15:40 11/07/2022
Angazhimi i të rinjve në komunitet, diversiteti, nxitja e vullnetarizmit | YOUTH POWER
Youth Power - Podcast 15:42 04/07/2022
Evidentimi i të rinjve me potencial për të ardhmen. Rikthimi i trurit dhe angazhimi në vendimmarrje | YOUTH POWER
Youth Power - Podcast 15:34 27/06/2022