Angazhimi i të rinjve në komunitet, diversiteti, nxitja e vullnetarizmit | YOUTH POWER
Youth Power - Podcast • 15:42 04/07/2022
Aspekti i vullnetarizmit në shoqëri dëshmon për shkallën e angazhimit dhe përgjegjësisë sociale të të rinjve. Të nxisësh vullnetarizmin tek të, si formë e angazhimit qytetar, trajnimit profesional dhe rritjes së kapitalit të tyre social e shoqëror mbetet një sfidë ama krijimi i modeleve të bashkëpunimit mes të rinjve vullnetarë dhe strukturave shtetërore, në ndihmë të komuniteteve lokale në raste emergjencash natyrore, dhe jo vetëm nuk kanë munguar dhe nuk mungojnë. Por a mund të bëhet më shumë. Sigurisht që po. Ky projekt/aktivitet organizohet në kuadër të programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022 me mbështetjen e Kongresit Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë. Stenaldo Mëhilli Megi Ruka Kevin Topi Ensara Reçi Mariza Rama Dj Ankloe
Çfarë i ofron Shqipëria të rinjve që ata të qendrojnë në vendin tonë?!
Youth Power - Podcast 09:11 03/08/2022
Tirana pikë takimi për rininë shqiptare europiane dhe Ballkanin/Zhvillimi i turizmit në vendin tonë!
Youth Power - Podcast 14:50 25/07/2022
Mbështetja e të rinjve në fushën e teknologjisë në Shqipëri! | YOUTH POWER
Youth Power - Podcast 15:05 18/07/2022
Hapësirat mediatike për të rinjtë dhe roli i medias tek rinia, sa ndikon në këndvështimin e tyre?!
Youth Power - Podcast 15:40 11/07/2022
Angazhimi i të rinjve në komunitet, diversiteti, nxitja e vullnetarizmit | YOUTH POWER
Youth Power - Podcast 15:42 04/07/2022
Evidentimi i të rinjve me potencial për të ardhmen. Rikthimi i trurit dhe angazhimi në vendimmarrje | YOUTH POWER
Youth Power - Podcast 15:34 27/06/2022
Qasja drejt nismave dhe ideve Europiane me të rinjtë shqiptarë! | YOUTH POWER
Youth Power - Podcast 14:47 20/06/2022