Hapësirat mediatike për të rinjtë dhe roli i medias tek rinia, sa ndikon në këndvështimin e tyre?!
Youth Power - Podcast • 15:40 11/07/2022
Media në përgjithësi luan rol kritik në jetën shoqërore në Shqipëri. Një shqetësim tejet madhor për të rinjtë sot është edhe imazhi që media përcjell mbi ta. Sidomos media tradicionale në bazë edhe të programacionit që parashtron me target-grup të rinjtë vërehet se nuk aderon emisione politike/sociale/ekonomike/informative por më së shumti emisione reality show, të cilat përcjellin më së shumti antivlera ose vlera jo përfaqësuese të të rinjve shqiptar. Për rrjedhim të rinjtë gjenden të papërfaqësuar nga media tradicionale dhe aderojnë të përdorin platformat e medias sociale për të shfaqur dhe shprehur mendimin e tyre mbi çështje të ndryshme. Ky projekt/aktivitet organizohet në kuadër të programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022 me mbështetjen e Kongresit Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë. Stenaldo Mëhilli Klajdi Priska Fiona Dinollari Dj Ankloe
Të rinjtë dhe përfshirja në vendimmarrje për çështje të rëndësishme të vendit | YOUTH POWER
Youth Power - Podcast 19:53 14/11/2022
Çfarë i ofron Shqipëria të rinjve që ata të qendrojnë në vendin tonë?!
Youth Power - Podcast 09:11 03/08/2022
Tirana pikë takimi për rininë shqiptare europiane dhe Ballkanin/Zhvillimi i turizmit në vendin tonë!
Youth Power - Podcast 14:50 25/07/2022
Mbështetja e të rinjve në fushën e teknologjisë në Shqipëri! | YOUTH POWER
Youth Power - Podcast 15:05 18/07/2022
Hapësirat mediatike për të rinjtë dhe roli i medias tek rinia, sa ndikon në këndvështimin e tyre?!
Youth Power - Podcast 15:40 11/07/2022
Angazhimi i të rinjve në komunitet, diversiteti, nxitja e vullnetarizmit | YOUTH POWER
Youth Power - Podcast 15:42 04/07/2022
Evidentimi i të rinjve me potencial për të ardhmen. Rikthimi i trurit dhe angazhimi në vendimmarrje | YOUTH POWER
Youth Power - Podcast 15:34 27/06/2022