Çfarë i ofron Shqipëria të rinjve që ata të qendrojnë në vendin tonë?!
Youth Power - Podcast • 09:11 03/08/2022
Youth Power është hapësira që i dedikohet të rinjve që mbartin peshën e ndërtimit të së ardhmes së vendit, që kërkojnë të drejtat e tyre apo të bëhen pjesë e vendim-marrjes dhe politikbërjes, që gjenerojnë ide dhe dëshirë për të revolucionarizuar tregun vendas dhe botëror me shpikjet e tyre teknologjike që bëhen pjesë e garave dhe programeve që mbështesin idetë e reja inovative, që nuk shterrojnë energjitë vetëm për të mbushur kohën e lirë por për t’u përfshirë në veprimtari sociale, për të mundur apatinë sociale, për të sjellë ndryshim lidhur me çështje rinore, për të testuar aftësitë individuale dhe për t’u rritur e ecur përpara. Stenaldo Mëhilli Enxhi Lipa Krisela Hakaj
Të rinjtë dhe përfshirja në vendimmarrje për çështje të rëndësishme të vendit | YOUTH POWER
Youth Power - Podcast 19:53 14/11/2022
Çfarë i ofron Shqipëria të rinjve që ata të qendrojnë në vendin tonë?!
Youth Power - Podcast 09:11 03/08/2022
Tirana pikë takimi për rininë shqiptare europiane dhe Ballkanin/Zhvillimi i turizmit në vendin tonë!
Youth Power - Podcast 14:50 25/07/2022
Mbështetja e të rinjve në fushën e teknologjisë në Shqipëri! | YOUTH POWER
Youth Power - Podcast 15:05 18/07/2022
Hapësirat mediatike për të rinjtë dhe roli i medias tek rinia, sa ndikon në këndvështimin e tyre?!
Youth Power - Podcast 15:40 11/07/2022
Angazhimi i të rinjve në komunitet, diversiteti, nxitja e vullnetarizmit | YOUTH POWER
Youth Power - Podcast 15:42 04/07/2022
Evidentimi i të rinjve me potencial për të ardhmen. Rikthimi i trurit dhe angazhimi në vendimmarrje | YOUTH POWER
Youth Power - Podcast 15:34 27/06/2022