Tirana pikë takimi për rininë shqiptare europiane dhe Ballkanin/Zhvillimi i turizmit në vendin tonë!
Youth Power - Podcast • 14:50 25/07/2022
Dhe këtë vit padyshim që Tirana në 365 ditë është kthyer në një pikë takimi për mijëra të rinj nga shumë vende të Evropës. Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022” stimulon të rinjtë të bëhen më proaktivë për çështjet që i shqetësojnë ata, si edhe më të prirur për të shfrytëzuar mundësitë ekzistuese.” Ky projekt/aktivitet organizohet në kuadër të programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022 me mbështetjen e Kongresit Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë. Stenaldo Mëhilli Dj Ankloe Ledia Liku Emiliano Abedini
Të rinjtë dhe përfshirja në vendimmarrje për çështje të rëndësishme të vendit | YOUTH POWER
Youth Power - Podcast 19:53 14/11/2022
Çfarë i ofron Shqipëria të rinjve që ata të qendrojnë në vendin tonë?!
Youth Power - Podcast 09:11 03/08/2022
Tirana pikë takimi për rininë shqiptare europiane dhe Ballkanin/Zhvillimi i turizmit në vendin tonë!
Youth Power - Podcast 14:50 25/07/2022
Mbështetja e të rinjve në fushën e teknologjisë në Shqipëri! | YOUTH POWER
Youth Power - Podcast 15:05 18/07/2022
Hapësirat mediatike për të rinjtë dhe roli i medias tek rinia, sa ndikon në këndvështimin e tyre?!
Youth Power - Podcast 15:40 11/07/2022
Angazhimi i të rinjve në komunitet, diversiteti, nxitja e vullnetarizmit | YOUTH POWER
Youth Power - Podcast 15:42 04/07/2022
Evidentimi i të rinjve me potencial për të ardhmen. Rikthimi i trurit dhe angazhimi në vendimmarrje | YOUTH POWER
Youth Power - Podcast 15:34 27/06/2022