Lifestyle Love & Sex

Pse njerëzit e martuar tradhtojnë?! Ja çfarë zbulojnë studimet…

Pse njerëzit tradhtojnë? Një shumëllojshmëri e gjerë faktorësh mund të nxjerrin në pah një lloj afere. Një studim i 495 njerëzve zbuloi tetë arsye kryesore: zemërimi, vetëvlerësimi i ulët, mungesa e dashurisë, përkushtimi i ulët, nevoja për shumëllojshmëri, neglizhenca, dëshira seksuale dhe rrethanat. Është e rëndësishme të kuptohet se këto arsye lindin brenda tradhtarit dhe janë jo përgjegjësi e partnerit të tradhtuar.

Mbi 40% e çifteve të martuara preken nga tradhtia. Frustrimi në martesë është një shkaktar i zakonshëm, tradhtari mund të bëjë disa përpjekje për të zgjidhur problemet pa dobi. Ndoshta ata kishin mendime të dyta për t’u martuar ose ishin xhelozë për vëmendjen që i kushtohej një foshnjeje të re dhe asnjëri nga partnerët nuk kishte aftësinë për t’i komunikuar këto ndjenja.

Ndoshta bashkëshorti ka bagazh fëmijërie, neglizhencë, abuzim ose një prind që ka tradhtuar, që ndërhyn në aftësinë e tyre për të mbajtur një marrëdhënie të përkushtuar. Më rrallë, mashtruesi nuk e vlerëson monogaminë, i mungon empatia ose thjesht nuk kujdeset për pasojat.

Burrat kanë më shumë gjasa të kenë afera sesa gratë dhe shpesh kërkojnë më shumë seks ose vëmendje. Burrat e shprehin dashurinë e tyre në një mënyrë më fizike, ata shpesh nuk kanë “fjalët e ndjeshme” perfekte për gratë e tyre. Pra, seksi bëhet një rrugë e rëndësishme drejt lidhjes dhe intimitetit.