Eriselda Doko

Eriselda Doko diplomuar në Tiranë, për Shkenca Komunikimi (Gazetari) dhe në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, dega Frëngjisht. Me një eksperiencë televizive prej 13 vitesh, zgjedh të provojë Radion, ku është pjesë e stafit si spikere e gazetare në Departamentin e Informacionit.