Health & Beauty Lifestyle

Mosha e duhur kur duhet të filloni të regjistroni fëmijën tuaj në aktivitete sportive!

Kur bëhet fjalë për lidhjen me ndonjë aktivitet, nuk duhet të shqetësoheni për të dhe ta merrni shumë seriozisht – fëmijët e vegjël nuk e kanë zakonin dhe kanë nevojë të kenë njëfarë vazhdimësie si të rriturit, por kjo është diçka që mund të mësohet nëpërmjet bisedës.

Pasi fëmija fillon kopshtin, është e natyrshme që prindërit të mendojnë për aktivitete të tjera në të cilat do të mund të përfshihet. Theksi vihet te socializimi, të ushqehet me zakone të shëndetshme, por a është vërtet e nevojshme që një fëmijë që nuk ka filluar ende shkollën të shkojë në stërvitje disa herë në javë?

Nevoja e kujt po plotësohet këtu? A është koha e një fëmije për t’u socializuar apo kjo është një mundësi që prindërit të përpiqen të përmbushin ëndrrat e tyre të parealizuara?

– Mosha nga tre deri në shtatë vjet është disi vendimtare për ta regjistruar në ndonjë aktivitet sportiv. Nuk ka vend për një qasje më serioze ndaj sportit. Natyrisht, pikënisja janë interesat dhe nevojat e fëmijës, prirjet që ai shfaq, kjo është gjëja themelore. E gjithë kjo duhet të vijë nga marrëdhënia ndërmjet prindit dhe fëmijës, duke e vëzhguar dhe duke përgjuar fëmijën. Pra, në asnjë mënyrë nga ndonjë ide jona se diçka është e mirë për fëmijën tonë. Kjo duhet të mbështetet nga vëzhgimi objektiv.

Është e nevojshme të monitorohet sjellja e fëmijës që në seancën e parë të stërvitjes

Psikologët rekomandojnë atletikën si bazën e gjithçkaje, ku aftësitë zhvillohen përmes lojës, vrapimit dhe ushtrimeve, për t’u përmirësuar më vonë me fillimin e shkollës fillore.

Pasi ta regjistroni fëmijën tuaj në një aktivitet, është e nevojshme të monitoroni se si sillet. Edhe pas mësimit të parë të provës, është e rëndësishme të monitorohet sjellja e fëmijës dhe gjithçka që tregon nëse ai ose ajo nuk i pëlqen trajneri, nëse ai ka ndonjë ngurrim ose dëshiron të largohet përsëri.

Fëmijët janë shumë të sinqertë, veçanërisht ata më të vegjlit, dhe do t’ju thonë qartë me “po” ose “jo” ose do t’jua tregojnë me ndonjë reagim, ndërsa më të mëdhenjtë mund të shmangin shprehjen e mendimit të tyre për të mos ju zhgënjyer në një farë mënyre.

– Më e rëndësishmja është që të mos bazohet në imagjinatën e prindërve, nga ideja e prindërve dhe të jetë vetëm një mbështetje për disa nga idetë tona që u bën mirë atyre. Ata sigurisht duhet të stimulohen, por në një mënyrë që nuk është një qasje shkollore, si të thuash, por të paraqitet si lojë, një aktivitet argëtues, siç bëjnë instruktorët e tyre.

Kur bëhet fjalë për angazhimin ndaj një aktiviteti, nuk duhet të shqetësoheni për të dhe ta merrni shumë seriozisht – fëmijët e vegjël nuk e kanë zakonin dhe nuk kanë nevojë të kenë njëfarë vazhdimësie si të rriturit, por kjo është diçka që mësohet përmes bisedës.

– Është e rëndësishme të dallohet nëse është një lloj shmangie e stërvitjes apo një gjendje aktuale e fëmijës. Sigurisht që deri në moshën shtatë vjeçare sporti më i duhur është atletika ose ndonjë sport që praktikohet përmes lojës. Kur bëhet fjalë për artin, detyra si prind është ta drejtosh në atë drejtim dhe ta inkurajosh të shprehë talentin e tij, por më e rëndësishmja është masa e duhur.