Health & Beauty Lifestyle

Kishit dëgjuar më parë për kujtesën muskulore?! Ja si funksionon ajo…

Për atletët, kujtesa muskulore është po aq e rëndësishme sa fitnesi dhe shëndeti i tyre mendor. Kjo u lejon atyre të kryejnë funksionet motorike në një mënyrë më të saktë dhe më të shpejtë, gjë që i ndihmon të konkurrojnë vazhdimisht në nivelin më të lartë.

Për të kuptuar më mirë se çfarë është kujtesa muskulore, së pari duhet të sigurohemi se jemi të vetëdijshëm se si përkufizohet “të mësuarit motorik”. Kjo është aftësia e një personi për të kryer një funksion duke e përmirësuar këtë aftësi përmes praktikës, përsëritjes dhe përvojës.

Kujtesa muskulore është një proces që i lejon trupit tuaj të kujtojë disa aftësi motorike dhe t’i kryejë ato pa përpjekje të vetëdijshme. Kjo mund të arrihet përmes praktikës dhe përsëritjes, pasi mbajtja e aftësive nga kujtesa muskulore mund të zgjasë përgjithmonë.

Kur një person kryen një veprim të caktuar, ai aktivizon neuronet në një pjesë të trurit të tij. Duke vepruar kështu, ata e lidhin sistemin e tyre nervor me muskujt që përdorin për të kryer atë veprim përmes një rruge të re nervore. Në këtë mënyrë, krijojnë kujtesën muskulore, e cila i ndihmon ta kryejnë detyrën në mënyrë të pandërgjegjshme.

Duhet të theksohet se kujtesa muskulore jo vetëm që i lejon njerëzit të kryejnë detyra të lehta, por është gjithashtu e dobishme për ne që të zotërojmë aftësi komplekse. Shkrimi në celular ose ngarja e biçikletës, si dhe luajtja e instrumenteve muzikore, janë vetëm disa shembuj shumë të mirë të aftësive që ne i realizojmë përmes përsëritjes dhe mësimit motorik.

Kjo është gjithashtu e dobishme për atletët, pasi ky proces i lejon ata t’i kryejnë funksionet motorike më shpejt. Për boksierët, funksione të tilla si shmangia e kundërshtarit të tyre ose kryerja e një grupi të caktuar goditjesh, janë vendimtare në përpjekjen e tyre për të fituar një ndeshje. Më e rëndësishmja, kujtesa muskulore u jep atyre mundësinë për të pushuar nga stërvitja. Kur një atlet vazhdon të stërvitet, ai do të jetë në gjendje të rikthehet në gjendjen e dëshiruar. Gjimnastët gjithashtu përfitojnë shumë nga kujtesa muskulore, pasi duhet të kryejnë lëvizje komplekse në një mënyrë pothuajse automatike.