Vendim: Shpallet gjendja e fatkeqësisë natyrore në Shqipëri!

Pak më parë në fletoren zyrtare është botuar një akt bazë për të shpallur gjendjen e fatkeqësisë natyrore. Kjo do të thotë se qeveria dhe bashkitë kanë detyrim ligjor të kompensojnë të gjithë qytetarët të prekur nga fatkeqësia natyrore.