Aktualitet

Heqja e vetos Shkupit nga Parlamenti i Bullgarisë, Taulant Balla ndan vendimin e plotë!

Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla përshëndeti vendimin e sotëm të Asamblesë Kombëtare të Republikës së Bullgarisë, duke miratuar propozimin e Presidencës franceze të Këshillit të BE-së për fillimin e negociatave për anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut në BE. Balla ndau vendimin e plotë të Asamblesë Kombëtare, e cila rikonfirmon kushtet në të cilat Republika e Bullgarisë mund të mbështesë çdo hap në procesin e integrimit evropian të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Përkatësisht Bullgaria angazhohet për:

1. Zbatimin efektiv të Traktatit të Miqësisë, Fqinjësisë së Mirë dhe Bashkëpunimit të vitit 2017 dhe Procesverbaleve të mbledhjeve të Komisionit të Përbashkët Ndërqeveritar sipas Art. 12 të këtij Traktati:
2. Garantimin e të drejtave të bullgarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, duke i përfshirë në baza të barabarta me popujt e tjerë, në Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut,
3. Ekzistenca e garancive evropiane për plotësimin e kushteve të pikave 1 dhe 2.
Për këtë qëllim:
Qeveria e Republikës së Bullgarisë të miratojë propozimet nga Kryesia e Këshillit të BE-së, Draftkornizën Negociuese dhe Konkluzionet e Këshillit, duke iu nënshtruar kushteve të mëposhtme:
– përsosja e tekstit të draftkonkluzioneve të Këshillit në mënyrë që të garantohet përfshirja e bullgarëve në Kushtetutën e MV në dispozitat në të cilat janë përmendur popujt e tjerë dhe në pozitë të barabartë me këta popuj;
– Përmirësimi i draftkornizës negociuese të propozuar dhe draftkonkluzioneve të Këshillit për të pasqyruar më qartë faktin se asgjë në procesin e anëtarësimit të MV-së në BE nuk mund të interpretohet si njohje nga Republika e Bullgarisë për ekzistencën e “gjuhës maqedonase”;
– të garantojë që fqinjësia e mirë të mbetet një kriter horizontal gjatë gjithë procesit të anëtarësimit të Maqedonisë së Veriut në BE, për zbatimin e pastër të informimit të Këshillit përpara çdo Konference Ndërqeveritare;
– përfshirja e një referimi për protokollet dypalëshe sipas Artit. 12 të Traktatit të Miqësisë, Fqinjësisë së Mirë dhe Bashkëpunimit në Kornizën Negociuese.
Mbi këtë bazë dhe vetëm nëse plotësohen këto kushte, Asambleja Kombëtare e 47 e Republikës së Bullgarisë do të presë që Këshilli i Ministrave të miratojë draftin e Kornizën Negociuese, njëkohësisht ose pas finalizimit të Protokollit sipas Artit. 12 të Traktatit të Miqësisë, Fqinjësisë së Mirë dhe Bashkëpunimit.