Aktualitet

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare: Tregjet financiare, rritje të dyfishtë gjatë 2021-shit

Tregjet nën mbikëqyrje kanë shënuar rritje dyshifrore, jo vetëm krahasuar me vitin 2020, por edhe me vitin 2019, sipas drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Ervin Mete.

Sipas tij, rritja ka qenë si në nivel të ardhurash, nga primet në tregun e sigurimeve, ashtu edhe në nivel asetesh sa i përket fondeve të investimeve dhe atyre të pensioneve private, por edhe në nivel anëtarësh.

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv vlerësoi rolin e drejtuesve të shoqërive të tregjeve nën mbikëqyrje sa i përket masave të marra për të përballuar efektet e pandemisë Covid 19, përmes miratimit të planeve të vijimësisë së biznesit dhe ruajtjes së niveleve të përshtatshme të likuiditetit. Gjithashtu, ai vlerësoi shoqëritë e sigurimit për menaxhimin dhe trajtimin e dëmeve të tërmeteve të vitit 2019.

Mete theksoi se përgjatë muajve të fundit është realizuar një riformatim ligjor e rregullator domethënës, duke u ndryshuar pjesa më e madhe e ligjeve të tregjeve nën mbikëqyrje. Në zbatim të ligjeve të reja, Autoriteti është në fazën finale të miratimit të bazës rregullatore. Gjithashtu, është në proces të konsultimit publik projektligji “Për fondet private të pensioneve”.

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv nënvizoi se harmonizimi i legjislacionit me atë të Bashkimit Evropian ka shtuar mundësitë e ndërlidhjes dhe ka diversifikuar hapësirat, duke sjellë një vëmendje të shtuar të emrave të rëndësishëm evropianë për të qenë të pranishëm në vendin tonë, përmes platformave të ndërlidhjes me tregjet ndërkombëtare, ose fondeve të investimit.