Film & Tv Lifestyle

Si ndikon shikimi i filmave romantikë në gjeneratën e re?!

Fëmijët mësojnë duke vëzhguar dhe imituar mjedisin e tyre. Në kohët e sotme, filmat dhe mediat luajnë një rol të madh në formësimin e karakterit të një fëmije dhe për këtë arsye përmbajtja që ata shikojnë mund të ndikojë në mënyrën se si ata e perceptojnë botën përreth tyre.

Filmat romantikë mund të ndikojnë pozitivisht dhe negativisht në shëndetin mendor të një fëmije dhe për këtë arsye, krijimi i një hapësire që ata të jenë në gjendje të diskutojnë hapur çdo gjë që mësojnë do të ishte një mënyrë e shkëlqyer për t’i udhëhequr ata me efikasitet gjatë viteve të formimit.

Teoria e të mësuarit social e propozuar nga Dr. Albert Bandura, një pionier në Psikologji, më konkretisht në Psikologjinë Sociale, thekson faktin se shumica e të mësuarit tonë zhvillohet duke vëzhguar, imituar dhe modeluar veprimet ose sjelljet, reagimet emocionale dhe qëndrimet e të tjerëve në mjedisin tonë (modele që duam të imitojmë). E thënë thjesht, Dr. Bandura thotë se ne të gjithë mësojmë nga mjedisi ynë nëpërmjet vëzhgimit, qoftë një sjellje apo qëndrim i mirë apo i keq.

Gjenerata aktuale ka qasje të lehtë në çdo lloj përmbajtjeje në internet dhe në televizion gjithashtu. Hulumtimet tregojnë se filmat dhe mediat ndikojnë tek fëmijët dhe të rinjtë në disa mënyra dhe kjo ndikon në perceptimin e tyre për veten dhe mjedisin e tyre. Më shpesh filmat veprojnë si një pëlhurë që i jep botës në të cilën jetojnë, një kuptim të caktuar.

Studimet tregojnë se ekspozimi i përsëritur ndaj përmbajtjes romantike çon në formimin e “idealeve” në mendjet e fëmijëve dhe të rinjve për sa i përket dashurisë dhe marrëdhënieve. Konceptet ‘dashuri me shikim të parë’, ‘takimi i parë’, ‘dashuria i pushton të gjitha’, ‘të dashurat e fëmijërisë’ janë disa nga temat më të zakonshme që gjenden në filmat romantikë.