Food & Drink Lifestyle

Gjithnjë e më shumë drejt zhdukjes kultura e të konsumuarit alkool në vendin e punës!

Alkooli ka qenë prej kohësh një pjesë integrale e kulturës së vendit të punës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e Evropës Perëndimore, por gjeneratat e reja të punonjësve nuk mendojnë se alkooli është vërtet i nevojshëm gjatë orarit të punës. Pothuajse në të gjitha sferat e jetës, konsumimi i rregullt i alkoolit inkurajohet, kështu që në njëfarë mënyre kjo është transferuar në vendet e punës si një ritual i lidhjes, ngritjes së moralit dhe lehtësimit të stresit.

Organizimi i takimeve në bare dhe restorante me pije, është madje pjesë e strategjisë së biznesit të disa kompanive. Në Mbretërinë e Bashkuar, sipas një studimi të vitit 2022 nga organizata bamirëse e arsimit Drinkaware, alkooli është më i rrënjosur në sektorin privat.

Megjithatë, sipas një sondazhi po në Mbretërinë e Bashkuar, shumë njerëz duan që gjërat të ndryshojnë. Ky sondazh përfshiu më shumë se 2.000 të anketuar, 43 % e të cilëve thonë se ka shumë presion për të pirë kur shoqërohen me kolegët e punës, ndërsa 53 % e tyre do të donin më pak presion për ta bërë këtë.

Ndërkaq, në një anketë me 4.000 studentë britanikë nga Bright Network, 45 % e të anketuarve thanë se alkooli nuk duhet të luajë një rol në aktivitetet sociale të punës. Vitet e fundit, kompanitë e mëdha, si Salesforce, Uber dhe Jet, kanë ndërmarrë hapa për të reduktuar ose ndaluar plotësisht alkoolin në vendin e punës.