Fajin ma ka gjuha
Virgjil Muçi

Ky cikël tregimesh fantastike është pjesë e një trilogjie narrative, shkruar nga Virgjil Muçi, që zë fill me “Përralla shqiptare 100 + 1 natë”, vijon me “Erotikoni e Satirikoni” dhe përmbyllet me “Fajin ma ka gjuha”. Të tre këta libra mund të lexohen e shijohen edhe veç e veç, ashtu siç mund të këqyrësh e ngazëllehesh me fragmentet e një afresku, por vetëm duke i lëçitur në tërësi, lexuesi mund të provojë atë ndjenjë të rrallë që e përjetojnë vetëm ata, të cilëve u jepet rasti të shikojnë bukurinë e papërsëritshme që përmbledh një afresk në krejt tërësinë e vet. Libri “Fajin ma ka gjuha” përmban 14 tregime dhe 1 novelë. Ilustrimet mjeshtërore të Ardian Kapos i japin hijeshi të veçantë.

Publikuar: 2021
242 faqe
Përmbledhje

Titulli i vëllimit me tregime kërkon të nxisë dialogun në shoqëri, ndërsa për Virgjil Muçin, "Fajin ma ka gjuha", është për rrezikun që sjell fjala. Tregimet që prekin kufijtë e legjendave i qasen hera-herës edhe historive të njohura si Orfeu dhe Euridiçja, duke trajtuar gjithaq, edhe tematikat e Dantes si Ferri e Parajsa.

 

Vlerësime
Porosit Online