Identitete Pluskuese
Arba Baxhaku

“Identitete Pluskuese” nga Arba Baxhaku, synon të gjurmojë një vazhdimësi mes arkitekturës së traditës shqiptare dhe karakterit informal të transformimeve spontane të qytetit të Tiranës bashkëkohore. Vetë autorja e kësaj vepre shprehet se ky libër gjurmon vazhdimësinë mes arkitekturës tradicionale shqiptare dhe karakterit informal të shfigurimeve spontane të Tiranës.

Publikuar: 2021
203 faqe
Përmbledhje

Në këtë libër portretizohet liria konstruktive e dekadave të fundit e cila bëhet për të siguruar një lexim kritik i cili të mund t’i aplikohet ndërhyrjeve dhe rimëkëmbjes së arkitekturës ekzistuese. Përpjekja për të vendosur një lidhje midis tipareve të kundërta të formalizmit funksionalist, tipike për qytetin që u rrit gjatë regjimeve totalitare dhe atyre të arkitekturës informale, që përfaqësojnë lirinë konstruktive të kohëve të fundit, synon të japë një interpretim kritik që është i zbatueshëm për ndërhyrjet e fundit për rikuperimin e trashëgimisë së ndërtuar ekzistuese. Libri është dygjuhësh, anglisht-shqip.

Vlerësime
Porosit Online